ریزش آرای روحانی براساس نتایج نظرسنجی خبر فوری


25 فروردین 1396 - 17:00

حسن روحانی درحالی دقایقی قبل در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ثبت نام کرد که برخی نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که او بخشی از آرای سال 92 خود را دیگر در اختیار ندارد.

به گزارش خبر فوری، یکی از نظرسنجی ها درباره آرای مثبت و منفی حسن روحانی را سایت خبر فوری انجام داده که تا به حال 15136 نفر در آن شرکت کرده اند.

براساس این نظرسنجی، درحالی که 9/32 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند در سال 92 به روحانی رای داده و در سال 96 نیز به او رای خواهند داد، 4/11 درصد دیگر تاکید کرده اند که با وجود اینکه در سال 92 به روحانی رای داده اند، در سال 96 دیگر به او رای نمی دهند. این به آن معناست که روحانی براساس این نظرسنجی، بیش از 10 درصد با ریزش آرا مواجه است. در این میان البته 6/4 درصد از آنها که در سال 92 به روحانی رای نداده بودند، گفته اند که در سال 96 به او رای می دهند اما در مقابل 2/5 درصد دیگر گفته اند با اینکه سال 92 به روحانی رای داده اند اما امسال اصلا در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

براساس این نظرسنجی که مخاطبان خبر فوری در ان شرکت کرده اند، 6/9 درصد گفته اند که در سال 96 مانند سال 96 در انتخابات شرکت نمی کنند.

اما از میان رای اولی های شرکت کننده در این نظرسنجی، 2/2 درصد از مجموع شرکت کنندگان گفته اند سال 92 حق رای نداشته اما سال 96 به روحانی رای خواهند داد. این درحالیست که شش درصد رای دهنده ها گفته اند با اینکه سال 92 حق رای نداشته اند اما در سال 96 هم به روحانی رای نمی دهند.

همچنین 26/3 درصد دیگر هم گفته اند که نه در 92 و نه در 96  حامی روحانی نبوده و نیستند.

برآورد کلی این نظرسنجی نشان می دهد که حسن روحانی بخشی از بدنه رای خود را از دست داده و بنابراین در ایام تبلیغات برای راضی کردن این قشر و سایر آرای خاکستری باید بیشتر تلاش کند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

25 فروردین 1396 - 17:00

حسن روحانی درحالی دقایقی قبل در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ثبت نام کرد که برخی نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که او بخشی از آرای سال 92 خود را دیگر در اختیار ندارد.

به گزارش خبر فوری، یکی از نظرسنجی ها درباره آرای مثبت و منفی حسن روحانی را سایت خبر فوری انجام داده که تا به حال 15136 نفر در آن شرکت کرده اند.

براساس این نظرسنجی، درحالی که 9/32 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند در سال 92 به روحانی رای داده و در سال 96 نیز به او رای خواهند داد، 4/11 درصد دیگر تاکید کرده اند که با وجود اینکه در سال 92 به روحانی رای داده اند، در سال 96 دیگر به او رای نمی دهند. این به آن معناست که روحانی براساس این نظرسنجی، بیش از 10 درصد با ریزش آرا مواجه است. در این میان البته 6/4 درصد از آنها که در سال 92 به روحانی رای نداده بودند، گفته اند که در سال 96 به او رای می دهند اما در مقابل 2/5 درصد دیگر گفته اند با اینکه سال 92 به روحانی رای داده اند اما امسال اصلا در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

براساس این نظرسنجی که مخاطبان خبر فوری در ان شرکت کرده اند، 6/9 درصد گفته اند که در سال 96 مانند سال 96 در انتخابات شرکت نمی کنند.

اما از میان رای اولی های شرکت کننده در این نظرسنجی، 2/2 درصد از مجموع شرکت کنندگان گفته اند سال 92 حق رای نداشته اما سال 96 به روحانی رای خواهند داد. این درحالیست که شش درصد رای دهنده ها گفته اند با اینکه سال 92 حق رای نداشته اند اما در سال 96 هم به روحانی رای نمی دهند.

همچنین 26/3 درصد دیگر هم گفته اند که نه در 92 و نه در 96  حامی روحانی نبوده و نیستند.

برآورد کلی این نظرسنجی نشان می دهد که حسن روحانی بخشی از بدنه رای خود را از دست داده و بنابراین در ایام تبلیغات برای راضی کردن این قشر و سایر آرای خاکستری باید بیشتر تلاش کند.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


17

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks