میانگین نرخ رشد اقتصادی در سال های ۹۵ و ۹۶


وزارت امور اقتصادی و دارایی میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را به میزان ۸.۱ درصد اعلام کرد؛

رشد تحقق یافته مطابق برنامه پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است؛ سال ۱۳۹۵ زمان احاقی برنامه پنجم محسوب می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را به میزان ۸.۱ درصد اعلام کرد؛

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

12 تیر 1397 - 01:29

رشد تحقق یافته مطابق برنامه پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است؛ سال ۱۳۹۵ زمان احاقی برنامه پنجم محسوب می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


1261 0-0

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks