امید را در جامعه باید به وجود آوریم

مسعود رایگان: باید وسایل تفریحی و خوراک فرهنگی جامعه را فراهم کنیم/فیلم

تمام مسئولین کشور به سلامت جامعه توجه کنند


مسعود رایگان با خبرفوری مصاحبه کرد که در ادامه می‌بینید.

به گزارش خبر فوری: مسعود رایگان بازیگر تلویزیون و سینما ابتدا درخصوص کمک و ورود ارگان‌های دولتی به صنعت سینما گفت: ورود سازمان‌های مختلف کمک بسیار شایانی به صنعت سینما می‌کند. ازطرفی برگزاری جشنواره‌های مختلف تبادل فکر و اندیشه است. همچنین دنیای نمایش بهترین فضا برای ارتباط برقرارکردن با مخاطب عام است. بنابراین وظیفه خطیر و سنگین می‌باشد، هر چقدر به این ماجرا بیشتر دامن بزنیم، وسیع‌تر در این حوزه می‌توانیم حرکت کنیم؛ منتها به شرطی که در حد شعارهای توخالی نباشد. مثلاً بدین‌گونه نباشد که برویم به دنبال کارهای خودمان تا جشنواره سلامت سال آینده و همه چیز به فراموشی سپرده شود.
وی پیرامون تأثیر هنر و سینما در سلامت جامعه اظهار داشت: ما باید تصمیم بگیریم؛ یعنی جامعه‌ای را می‌توان سالم تلقی نمود که برنا باشد چراکه ما نسل جوانی داریم. بایستی سلامت نسل جوان در اولویت قرار بگیرد. نسلی که سالم نیست نمی‌تواند به پویایی ادامه دهد و خموده و خمار می‌شود. امید را در جامعه باید به وجود آوریم و برای جوانان شغل ایجاد کنیم. باید وسایل تفریحی و خوراک فرهنگی جامعه را فراهم کنیم. لذا این موارد راه‌های موجود می‌باشد؛ نه اینکه یک‌سال بنشینیم و در جشنواره سلامت سال آینده، شعارها را تکرار کنیم. حقیقتاً موضوع سلامت جامعه را باید جدی بگیریم. امیدوارم که گوش شنوایی وجود داشته باشد و تمام مسئولین کشور به سلامت جامعه توجه کنند.

مسعود رایگان با خبرفوری مصاحبه کرد که در ادامه می‌بینید.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

3 فروردین 1397 - 17:06

به گزارش خبر فوری: مسعود رایگان بازیگر تلویزیون و سینما ابتدا درخصوص کمک و ورود ارگان‌های دولتی به صنعت سینما گفت: ورود سازمان‌های مختلف کمک بسیار شایانی به صنعت سینما می‌کند. ازطرفی برگزاری جشنواره‌های مختلف تبادل فکر و اندیشه است. همچنین دنیای نمایش بهترین فضا برای ارتباط برقرارکردن با مخاطب عام است. بنابراین وظیفه خطیر و سنگین می‌باشد، هر چقدر به این ماجرا بیشتر دامن بزنیم، وسیع‌تر در این حوزه می‌توانیم حرکت کنیم؛ منتها به شرطی که در حد شعارهای توخالی نباشد. مثلاً بدین‌گونه نباشد که برویم به دنبال کارهای خودمان تا جشنواره سلامت سال آینده و همه چیز به فراموشی سپرده شود.
وی پیرامون تأثیر هنر و سینما در سلامت جامعه اظهار داشت: ما باید تصمیم بگیریم؛ یعنی جامعه‌ای را می‌توان سالم تلقی نمود که برنا باشد چراکه ما نسل جوانی داریم. بایستی سلامت نسل جوان در اولویت قرار بگیرد. نسلی که سالم نیست نمی‌تواند به پویایی ادامه دهد و خموده و خمار می‌شود. امید را در جامعه باید به وجود آوریم و برای جوانان شغل ایجاد کنیم. باید وسایل تفریحی و خوراک فرهنگی جامعه را فراهم کنیم. لذا این موارد راه‌های موجود می‌باشد؛ نه اینکه یک‌سال بنشینیم و در جشنواره سلامت سال آینده، شعارها را تکرار کنیم. حقیقتاً موضوع سلامت جامعه را باید جدی بگیریم. امیدوارم که گوش شنوایی وجود داشته باشد و تمام مسئولین کشور به سلامت جامعه توجه کنند.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


31 0-0

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks