تبریز - جاده قم تپه زمین دهن باز کرده است


12 اسفند 1396 - 13:04
مخاطبی از تبریز عکسهایی از ریزش زمین و خرابی جاده ارسال کرده و از عدم رسیدگی مسئولان نارضایتی داشته است.

به گزارش خبر فوری، این مخاطب در متن ارسالی نوشته است:

"این تصاویر مربوط به همین الانه.
تبریز، روبروی سیمان صوفیان، جاده قم تپه.
بر اثر روان آب جاده ریخته و ما که مرغداریم با مشکل جدی حمل دان و آب و .. بطور اضطراری مواجهیم. چون راه ارتباطی دیگه ای نداریم.
لطفا اطلاع رسانی کنید بلکه سریعتر ترمیمش کنن.
چند بار هم تماس گرفتم آخرسر گفتن گزارش میدیم ولی می آیند نگاه میکنند فقط"

مخاطبی از تبریز عکسهایی از ریزش زمین و خرابی جاده ارسال کرده و از عدم رسیدگی مسئولان نارضایتی داشته است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

12 اسفند 1396 - 13:04

به گزارش خبر فوری، این مخاطب در متن ارسالی نوشته است:

"این تصاویر مربوط به همین الانه.
تبریز، روبروی سیمان صوفیان، جاده قم تپه.
بر اثر روان آب جاده ریخته و ما که مرغداریم با مشکل جدی حمل دان و آب و .. بطور اضطراری مواجهیم. چون راه ارتباطی دیگه ای نداریم.
لطفا اطلاع رسانی کنید بلکه سریعتر ترمیمش کنن.
چند بار هم تماس گرفتم آخرسر گفتن گزارش میدیم ولی می آیند نگاه میکنند فقط"

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


35

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks