سوپر گروه های تلگرام در مسیر نامحدود شدن


تلگرام محدودیت سوپر گروه ها در ایران و سایر کشور ها را برای عضو گیری کم کرد.

به گزارش خبر فوری، تلگرام محدودیت سوپرگروه‌ها را به ۵۰هزار تا افزایش داد (برای ایرانیان ۳۰هزار)

گفته می شود که  بزودی عضو گیری در این سوپرگروه ها نامحدود می‌شود!

هرچند برخی معتقدند افزایش اعضای گروه، آن را بی‌استفاده می‌کند حتی اگر ربات‌های پیشرفته مدیریتش کنند.

تلگرام محدودیت سوپر گروه ها در ایران و سایر کشور ها را برای عضو گیری کم کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

به گزارش خبر فوری، تلگرام محدودیت سوپرگروه‌ها را به ۵۰هزار تا افزایش داد (برای ایرانیان ۳۰هزار)

گفته می شود که  بزودی عضو گیری در این سوپرگروه ها نامحدود می‌شود!

هرچند برخی معتقدند افزایش اعضای گروه، آن را بی‌استفاده می‌کند حتی اگر ربات‌های پیشرفته مدیریتش کنند.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


33 0-0

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks