اصفهان| تنها ۳۰ درصد نهاده مرغداری‌ها تامین می‌شود


29 مهر 1399 - 16:17
5f8f39b89dec6_2020-10-20_22-55
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: واحدهای تولیدی دام و طیور فقط می‌توانند ۳۰ تا ۴۰ درصد از نهاده‌های خریداری با ارز دولتی را تامین کنند.

رسول جهانگیری پیرامون اینکه تولیدکنندگان دام و طیور نهاده‌های دامی را آزاد خریداری می‌کنند اظهار داشت: فقط 30 تا 40 درصد از نهاده‌های خریداری با ارز دولتی به دست واحدهای تولیدی می‌رسد و مابقی باید از بازار آزاد تامین شود، مگر در این شرایط تولیدکنندگان می‌توانند با 30 درصد تولیدات دام و طیور خود را به حد نصاب برسانند؟

وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان برای پرورش طیور و تغذیه مناسب جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری خود مجبور به خریداری نهاده‌ها از بازار آزاد هستند که با این وضعیت، بدون شک قیمت تمام شده محصول تولیدی افزایش می‌یابد.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان در پاسخ به اینکه با گرانی نهاد‌ه‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی در تامین نهاده‌ها آیا تمهیدات یا اقداماتی برای حمایت از مرغداری‌ها لحاظ شده است، بیان کرد: دستگاه‌های ذی ربط و بالادستی دولت باید با کمک‌رسانی و حمایت برای تداوم تولیدات این واحدها تمهیداتی را اجرایی کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نه تنها نبود نهاده‌های دامی و عدم جوجه‌ریزی، کالای پروتئینی مرغ را به قیمت فعلی در بازار رسانده است بلکه اطمینان نداشتن تولیدکنندگان در تامین نهاده‌ها برای تغذیه دام و طیور، در آینده سبب کاهش تولید هم خواهد شد.

جهانگیری درباره اینکه هم اکنون نباید قیمت‌های روز بازار مرغ را فقط مورد سنجش قرار دهیم، گفت: با احیای شرایط مناسب و قابل اجرا باید تولیدکنندگان مرغ گوشتی مثلا نسبت به میزان جوجه‌ریزی در آینده اطمینان خاطر داشته باشند چرا که با عدم تامین و واگذاری نهاده‌ها با قیمت واقعی در اختیار واحدهای تولیدی فقط ترس و دلهره گریبان‌گیر آنها خواهد شد.

وی ادامه داد: البته چنانچه برخی واحدهای مرغداری‌ هم با نبود تامین نهاده‌های مورد نیاز با قیمت مناسب، تولیداتی هم داشته باشد برای جلوگیری از تلفات،  توزیع کالای تولیدی در بازار و عدم ضررهای جبران ناپذیر، مجبور به ‌خریداری نهاده‌ها از بازار آزاد هستند.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر هزینه‌های بسیار هنگفت قیمت تمام شده تولید گوشت مرغ، بازار این کالای پروتئینی را متلاطم کرده است.


وی در پاسخ به اینکه با گرانی نهاده‌ها و نوسانات قیمت بازار مرغ، اتاق اصناف استان اصفهان چه اقداماتی برای کنترل بازار و حمایت‌ از واحدهای تولیدی می‌تواند داشته باشد، افزود: متاسفانه در این هیاهوی بازار و متلاطم قیمت‌ها، اصناف مورد اتهام است اما ما آخرین حلقه در تنظیم بازار هستیم و گرانی عملا در اختیار واحدهای صنفی نیست بلکه گرانی‌ها از ابتدای چرخه تولید آغاز و به مصرف‌کننده ختم می‌شود.

جهانگیری اضافه کرد: در این شرایط تولیدکنندگان مرغ گوشتی هم مقصر اصلی نیستند چرا که آنها هم برای تولیدات، نهاده‌های دامی و طیور را از بازار آزاد خریداری می‌کنند و فقط 30 تا 40 درصد نهاده با ارز دولتی در اختیار مرغداری‌های قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا با وجود مشکلات مرغداری‌ها در تامین نهاده‌ها از بازار آزاد بر قیمت‌ها نظارت و کنترلی صورت می‌گیرد، افزود: اتاق اصناف به هیچ‌ وجه متولی واحد مرغداری‌ها نیست بتواند کاملا اظهارنظر کند که نهاده‌های آنها چگونه تامین شود و یا نیازمند کدام حمایت‌ها هستند بلکه سازمان جهاد کشاورزی و صمت حتی در استان باید پاسخگو باشند.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: واحدهای تولیدی دام و طیور فقط می‌توانند ۳۰ تا ۴۰ درصد از نهاده‌های خریداری با ارز دولتی را تامین کنند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f8f39b89dec6_2020-10-20_22-55
29 مهر 1399 - 16:17

رسول جهانگیری پیرامون اینکه تولیدکنندگان دام و طیور نهاده‌های دامی را آزاد خریداری می‌کنند اظهار داشت: فقط 30 تا 40 درصد از نهاده‌های خریداری با ارز دولتی به دست واحدهای تولیدی می‌رسد و مابقی باید از بازار آزاد تامین شود، مگر در این شرایط تولیدکنندگان می‌توانند با 30 درصد تولیدات دام و طیور خود را به حد نصاب برسانند؟

وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان برای پرورش طیور و تغذیه مناسب جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری خود مجبور به خریداری نهاده‌ها از بازار آزاد هستند که با این وضعیت، بدون شک قیمت تمام شده محصول تولیدی افزایش می‌یابد.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان در پاسخ به اینکه با گرانی نهاد‌ه‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی در تامین نهاده‌ها آیا تمهیدات یا اقداماتی برای حمایت از مرغداری‌ها لحاظ شده است، بیان کرد: دستگاه‌های ذی ربط و بالادستی دولت باید با کمک‌رسانی و حمایت برای تداوم تولیدات این واحدها تمهیداتی را اجرایی کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نه تنها نبود نهاده‌های دامی و عدم جوجه‌ریزی، کالای پروتئینی مرغ را به قیمت فعلی در بازار رسانده است بلکه اطمینان نداشتن تولیدکنندگان در تامین نهاده‌ها برای تغذیه دام و طیور، در آینده سبب کاهش تولید هم خواهد شد.

جهانگیری درباره اینکه هم اکنون نباید قیمت‌های روز بازار مرغ را فقط مورد سنجش قرار دهیم، گفت: با احیای شرایط مناسب و قابل اجرا باید تولیدکنندگان مرغ گوشتی مثلا نسبت به میزان جوجه‌ریزی در آینده اطمینان خاطر داشته باشند چرا که با عدم تامین و واگذاری نهاده‌ها با قیمت واقعی در اختیار واحدهای تولیدی فقط ترس و دلهره گریبان‌گیر آنها خواهد شد.

وی ادامه داد: البته چنانچه برخی واحدهای مرغداری‌ هم با نبود تامین نهاده‌های مورد نیاز با قیمت مناسب، تولیداتی هم داشته باشد برای جلوگیری از تلفات،  توزیع کالای تولیدی در بازار و عدم ضررهای جبران ناپذیر، مجبور به ‌خریداری نهاده‌ها از بازار آزاد هستند.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر هزینه‌های بسیار هنگفت قیمت تمام شده تولید گوشت مرغ، بازار این کالای پروتئینی را متلاطم کرده است.


وی در پاسخ به اینکه با گرانی نهاده‌ها و نوسانات قیمت بازار مرغ، اتاق اصناف استان اصفهان چه اقداماتی برای کنترل بازار و حمایت‌ از واحدهای تولیدی می‌تواند داشته باشد، افزود: متاسفانه در این هیاهوی بازار و متلاطم قیمت‌ها، اصناف مورد اتهام است اما ما آخرین حلقه در تنظیم بازار هستیم و گرانی عملا در اختیار واحدهای صنفی نیست بلکه گرانی‌ها از ابتدای چرخه تولید آغاز و به مصرف‌کننده ختم می‌شود.

جهانگیری اضافه کرد: در این شرایط تولیدکنندگان مرغ گوشتی هم مقصر اصلی نیستند چرا که آنها هم برای تولیدات، نهاده‌های دامی و طیور را از بازار آزاد خریداری می‌کنند و فقط 30 تا 40 درصد نهاده با ارز دولتی در اختیار مرغداری‌های قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا با وجود مشکلات مرغداری‌ها در تامین نهاده‌ها از بازار آزاد بر قیمت‌ها نظارت و کنترلی صورت می‌گیرد، افزود: اتاق اصناف به هیچ‌ وجه متولی واحد مرغداری‌ها نیست بتواند کاملا اظهارنظر کند که نهاده‌های آنها چگونه تامین شود و یا نیازمند کدام حمایت‌ها هستند بلکه سازمان جهاد کشاورزی و صمت حتی در استان باید پاسخگو باشند.

منبع: تسنیم

77

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
ستاد ملی مبارزه با کرونا: 2میلیون و 500 هزار شغل تعطیل است/حمل و نقل عمومی محدودیت فعالیت ندارد/از طریق اتاق اصناف به تمام واحدها اطلاع رسانی شده است
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد