استقبال مردم برای خرید میوه‌های دست‌دوم در بازار شیراز/ دور‌‌‌ریزهایی که لاکچری شدند


3 مهر 1399 - 10:30
5f6c4033d5f90_2020-09-24_10-14
متاسفانه گرانی و افزایش قیمت میوه در ماه‌های گذشته باعث شده که افراد کم در آمد در محله‌های پایین شهر شیراز به خرید و جمع آوری میوه های دورریز رو بیاورند و ویتامین بدن خود را از این طریق تامین کنند.

قیمت میوه از تابستان گذشته افزایش دوبرابرى داشته، آن هم درحالى که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران میزان تورم مردادماه نسبت به مدت مشابه در سال 30 درصد افزایش داشته است. اغلب فروشندگان میوه وتره‌بار مى‌گویند برخی مشترى‌ها میوه‌هاى دست دوم، افراد و اقشار ضعیف هستند که اگر نتوانند میوه‌های دست دوم را از میوه فروش‌هاى محله هاى بالاتر تهیه کنند شانس خرید آن را در محلات پایین‌تر که کیفیت کمتری هم دارند امتحان می‌کنند.

یکى از مغازه داران مى گوید: الان میوه خیلى گران شده و تعداد این مشترى ها هم بیشتر؛ معمولا آخر وقت براى بردن ضایعات میوه مى آیند و بعضى هم به بهانه‌هایى مثل رب آن میوه ها را بر مى دارند؛ اما مگر با یک کیلو مى توان رب درست کرد؟

آن طور که کشاورز، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار شیراز مى گوید: فشار اقتصادى روى مردم باعث شد که در شرایط فعلى مردم خرید میوه را کاهش دهند تا بتوانند مخارج دیگر زندگى را بپردازند.

وى با بیان اینکه  مردم باید براى تامین ویتامین خود وخانواده‌شان میوه خریدارى کنند، مى گوید: در حال حاضر قدرت خرید مردم نسبت به سال هاى گذشته کاهش چشمگیرى داشته و اگر در سال گذشته سه کیلو میوه خریدارى مى کردند، در حال حاضر به یک کیلوگرم رسیده است.

کورش کشاورز با بیان  اینکه متاسفانه قدرت خرید مردم در خرید میوه بسیار کاهش داشته ، مى افزاید: افرادى که در گذشته با مراجعه به میوه فروشى ها چند نوع میوه خریدارى مى کردند در حال حاضر یک الى دو نوع میوه مى خرند.

مغازه داران براى فروش میوه هاى درجه یک و دو را قاطى مى کنند

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار شیراز با اشاره به اینکه درصورتى که قیمت میوه ها مناسب باشد مردم از خرید میوه استقبال مى کنند، مى افزاید: در حال حاضر بیشتر مغازه داران براى فروش محصولات‌شان میوه هاى درجه یک و دو را قاطى مى کنند و به مردم مى فروشند؛ به عبارتی در شرایط فعلى مغازه داران هم سودشان را کاهش می دهند تا چرخ زندگی شان بچرخد. 

استقبال از میوه های ارزان قیمت

کشاورز با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم تنها از خرید میوه‌هاى ارزان قیمت استقبال مى کنند ادامه مى‌دهد: در شرایط فعلى مردم چندان به کیفیت میوه ها توجه نمى کنند و تنها به دنبال خرید میوه هاى ارزان براى خانواده هستند.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار شیراز با اشاره به اینکه متاسفانه استقبال مردم از خرید میوه‌هاى دور ریز افزایش یافته، مى‌افزاید: به عنوان مثال اگر در سال گذشته حدود 10 نفر از مردم از خرید میوه دور ریز مقابل میوه فروشى‌هاى سطح شهر استقبال مى کردند، در حال حاضر و بخاطر کاهش قدرت خرید باعث شده 50 نفر، دور ریز میوه ها را خریدارى کنند.

در مناطق جنوب شهر،  دور ریز میوه وجود ندارد

کشاورز با اشاره به اینکه در مناطق جنوب شهر،دور ریز میوه وجود ندارد و متاسفانه کارگران در خرید میوه به شدت با مشکل مواجه شده اند، ادامه مى دهد: قیمت میوه بارفروش هاى کنار خیابان به این دلیل ارزان تر از مغازه داران است که این افراد میوه هایشان را در آخر وقت از میدان میوه و تره بار خریدارى مى کنند.

کشاورز با اشاره به اینکه میوه هاى بارفروشان همانند اجناس ته لنجى مى ماند ادامه مى دهد: بى شک کیفیت میوه هاى بار فروشان پائین‌تر از مغازه داران است.

تفاوت فاحش قیمت میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر

نایب رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار شیراز هم با بیان اینکه مهم ترین عامل در مورد قیمت میوه و تره بار، هم خوانى عرضه و تقاضاست، مى گوید: زمانى که عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت ها کاهش مى یابد، اما زمانى که عرضه کم تر از تقاضاى بازار باشد، قیمت میوه و تره بار نیز افزایش مى یابد.

ابوالقاسم غلامرضاپور با اشاره به اینکه برخى گرانى ها در بازار میوه و تره بار نیز گرانى میوه هاى غیرفصلى همچون موز و انبه است، خاطرنشان مى کند: با این حال بخش اعظم میوه هایى همچون انواع آلوها (آلوزرد، آلوقرمز و...) که در شهر ارومیه تولید مى شود، به کشورهاى همسایه همچون آذربایجان صادر مى شود و بخش اندکى از آن به بازار داخلى مى رسد.

میوه

غلامرضاپور سپس با اشاره به اینکه اغلب قیمت هاى میوه و تره بار در سوپرمیوه ها، بسیار بالاتر از قیمت مصوب اتحادیه و میدان میوه و تره بار است، مى افزاید: برخى از مغازه داران بى انصاف هستند و میوه و تره بار را بسیار بالاتر از قیمت مشخص میدان به فروش مى رسانند.

ابوالقاسم غلامرضاپور در ادامه با اشاره به تفاوت فاحش قیمت میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر مى افزاید:  قیمت هیچ جنس و کالایى در مناطق کم برخوردار شهر با مناطق مرفه نشین یکسان نیست و حتى میزان عوارض و مالیات اخذشده از اصناف نیز با هم تفاوت دارد.

متاسفانه گرانی و افزایش قیمت میوه در ماه‌های گذشته باعث شده که افراد کم در آمد در محله‌های پایین شهر شیراز به خرید و جمع آوری میوه های دورریز رو بیاورند و ویتامین بدن خود را از این طریق تامین کنند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f6c4033d5f90_2020-09-24_10-14
3 مهر 1399 - 10:30

قیمت میوه از تابستان گذشته افزایش دوبرابرى داشته، آن هم درحالى که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران میزان تورم مردادماه نسبت به مدت مشابه در سال 30 درصد افزایش داشته است. اغلب فروشندگان میوه وتره‌بار مى‌گویند برخی مشترى‌ها میوه‌هاى دست دوم، افراد و اقشار ضعیف هستند که اگر نتوانند میوه‌های دست دوم را از میوه فروش‌هاى محله هاى بالاتر تهیه کنند شانس خرید آن را در محلات پایین‌تر که کیفیت کمتری هم دارند امتحان می‌کنند.

یکى از مغازه داران مى گوید: الان میوه خیلى گران شده و تعداد این مشترى ها هم بیشتر؛ معمولا آخر وقت براى بردن ضایعات میوه مى آیند و بعضى هم به بهانه‌هایى مثل رب آن میوه ها را بر مى دارند؛ اما مگر با یک کیلو مى توان رب درست کرد؟

آن طور که کشاورز، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار شیراز مى گوید: فشار اقتصادى روى مردم باعث شد که در شرایط فعلى مردم خرید میوه را کاهش دهند تا بتوانند مخارج دیگر زندگى را بپردازند.

وى با بیان اینکه  مردم باید براى تامین ویتامین خود وخانواده‌شان میوه خریدارى کنند، مى گوید: در حال حاضر قدرت خرید مردم نسبت به سال هاى گذشته کاهش چشمگیرى داشته و اگر در سال گذشته سه کیلو میوه خریدارى مى کردند، در حال حاضر به یک کیلوگرم رسیده است.

کورش کشاورز با بیان  اینکه متاسفانه قدرت خرید مردم در خرید میوه بسیار کاهش داشته ، مى افزاید: افرادى که در گذشته با مراجعه به میوه فروشى ها چند نوع میوه خریدارى مى کردند در حال حاضر یک الى دو نوع میوه مى خرند.

مغازه داران براى فروش میوه هاى درجه یک و دو را قاطى مى کنند

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار شیراز با اشاره به اینکه درصورتى که قیمت میوه ها مناسب باشد مردم از خرید میوه استقبال مى کنند، مى افزاید: در حال حاضر بیشتر مغازه داران براى فروش محصولات‌شان میوه هاى درجه یک و دو را قاطى مى کنند و به مردم مى فروشند؛ به عبارتی در شرایط فعلى مغازه داران هم سودشان را کاهش می دهند تا چرخ زندگی شان بچرخد. 

استقبال از میوه های ارزان قیمت

کشاورز با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم تنها از خرید میوه‌هاى ارزان قیمت استقبال مى کنند ادامه مى‌دهد: در شرایط فعلى مردم چندان به کیفیت میوه ها توجه نمى کنند و تنها به دنبال خرید میوه هاى ارزان براى خانواده هستند.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار شیراز با اشاره به اینکه متاسفانه استقبال مردم از خرید میوه‌هاى دور ریز افزایش یافته، مى‌افزاید: به عنوان مثال اگر در سال گذشته حدود 10 نفر از مردم از خرید میوه دور ریز مقابل میوه فروشى‌هاى سطح شهر استقبال مى کردند، در حال حاضر و بخاطر کاهش قدرت خرید باعث شده 50 نفر، دور ریز میوه ها را خریدارى کنند.

در مناطق جنوب شهر،  دور ریز میوه وجود ندارد

کشاورز با اشاره به اینکه در مناطق جنوب شهر،دور ریز میوه وجود ندارد و متاسفانه کارگران در خرید میوه به شدت با مشکل مواجه شده اند، ادامه مى دهد: قیمت میوه بارفروش هاى کنار خیابان به این دلیل ارزان تر از مغازه داران است که این افراد میوه هایشان را در آخر وقت از میدان میوه و تره بار خریدارى مى کنند.

کشاورز با اشاره به اینکه میوه هاى بارفروشان همانند اجناس ته لنجى مى ماند ادامه مى دهد: بى شک کیفیت میوه هاى بار فروشان پائین‌تر از مغازه داران است.

تفاوت فاحش قیمت میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر

نایب رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار شیراز هم با بیان اینکه مهم ترین عامل در مورد قیمت میوه و تره بار، هم خوانى عرضه و تقاضاست، مى گوید: زمانى که عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت ها کاهش مى یابد، اما زمانى که عرضه کم تر از تقاضاى بازار باشد، قیمت میوه و تره بار نیز افزایش مى یابد.

ابوالقاسم غلامرضاپور با اشاره به اینکه برخى گرانى ها در بازار میوه و تره بار نیز گرانى میوه هاى غیرفصلى همچون موز و انبه است، خاطرنشان مى کند: با این حال بخش اعظم میوه هایى همچون انواع آلوها (آلوزرد، آلوقرمز و...) که در شهر ارومیه تولید مى شود، به کشورهاى همسایه همچون آذربایجان صادر مى شود و بخش اندکى از آن به بازار داخلى مى رسد.

میوه

غلامرضاپور سپس با اشاره به اینکه اغلب قیمت هاى میوه و تره بار در سوپرمیوه ها، بسیار بالاتر از قیمت مصوب اتحادیه و میدان میوه و تره بار است، مى افزاید: برخى از مغازه داران بى انصاف هستند و میوه و تره بار را بسیار بالاتر از قیمت مشخص میدان به فروش مى رسانند.

ابوالقاسم غلامرضاپور در ادامه با اشاره به تفاوت فاحش قیمت میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر مى افزاید:  قیمت هیچ جنس و کالایى در مناطق کم برخوردار شهر با مناطق مرفه نشین یکسان نیست و حتى میزان عوارض و مالیات اخذشده از اصناف نیز با هم تفاوت دارد.

منبع: ایلنا

68

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما