سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال ۹۹ قوت گرفت


14 فروردین 1399 - 11:40
5e858fe645bfc_2020-04-02_11-40
نمایندگان حوزه کارگری از قوت گرفتن سه فرضیه برای تعیین حقوق کارگران در سال جدید خبر می‌دهند.

 

براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که متشکل از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی می‌شود، موظف به تعیین حقوق کارگران در سال بعد هستند.

در ماده ۴۱ قانون کارآمده است:شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تعیین کند.

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کنند.

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

علی رغم تاکید قانون، اما اعضای شورای عالی کار در روز‌های پایانی سال ۹۸ نتوانستند برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹ به اجماع برسند و این کار را به امسال موکول کردند البته قبل از برگزاری جلسات تعیین دستمزد، نمایندگان کارفرمایی با ارسال نامه ای به وزارت کار درخواست کرده بودند به دلیل شیوع کرونا کار تعیین دستمزد به تعویق بیفتد.

در نامه کارفرمایان به وزارت کار آمده است:

متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا در جامعه اکثر بنگاه‌های اقتصایدی کوچک و متوسط به لحاظ جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا به حالت تعطیل درآمده اند و این واحد‌ها حتی نمی‌توانند حتی حقوق اسفندماه پرسنل خود را پرداخت کنند.

چون تعیین حقوق و دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حقوق در سال ۹۹ توسط شورای عالی کار دربر گیرند کلیه واحد‌های کوچک، متوسط و بزرگ است و تصمیم مذکور یک تصمیم کلان و در سطح ملی است به همین برای اتخاذ این تصمیم امار و اطلاعات کافی وجود ندارد، بنابر این درخواست داریم جلسات شورای عالی کار به سال آینده موکول شود.

چنانچه گروه‌های دیگر عضو شورای عالی کار اصرار بر تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار در این برهه زمانی هستند، شورای عالی کار برای افزایش مزد کارکنان در سال ۹۹ میزان ۱۵ درصد افزایش حقوق نسبت به دستمزد سال ۹۸ را در نظر بگیرد.

نمایندگان کارگری با درخواست نمایندگان کارفرمایی در جلسات تعیین دستمزد موافقت نکردند و همین باعث شد که حقوق کارگران در سال جدید نامشخص باقی بماند.

اعضای کمیته دستمزد بعد از برگزاری چندین جلسه با در نظر گرفتن تورم کالا‌ها در دی ماه هزینه‌های سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری را در سال آینده ۴ میلیون و ۹۴۰ در نظر گرفتند.

سال ۹۸ رقم سبد معیشت یک خانواده کارگری ۳ میلیون ۷۵۹ هزار و ۶۶۲ تومان که با تورم ایجاد شد هزینه‌های سبد معیشت خانواده کارگری طی یک سال افزایش حدوداَ یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی (۳۱ درصد افزایش) را نشان می‌دهد.

براساس محاسبات کمیته دستمزد سهم خوراکی‌ها در سبد معیشتی یک خانواده کارگری حدود ۳۱ درصد است که دارای تورم ۳۲ درصدی در دی ماه است.

۶۹ درصد مابقی سبد معیشتی خانواده کارگری را اقلام غیر خوراکی مانند مسکن، حمل و نقل، بهداشت و ارتباطات تشکیل می‌دهد که این اقلام نیز در دی ماه امسال تورم ۳۱ درصدی داشتند.

سال ۹۸ حداقل دستمزد یک خانواده کارگری ۴ نفره ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۱۵ تومان بود که با این رقم تنها می‌توانست ۵۴ درصد سبد معیشتی خود را تامین کند.

طبق اعلام کمیته دستمزد برای اینکه یک خانواده کارگری بتواند کل سبد معیشتی خود را تامین کند باید حقوق آن‌ها در سال آینده حدود ۵۸ درصد افزایش (بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان) پیدا کند که این موضوع منوط به تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار است.

روز گذشته علی خدایی یکی از نمایندگان کارگری در صفحه شخصی خود در باره زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد گفت:به دلیل اجرای طرح فاصله گذاری ممکن است جلسات به تاخیر بیافند.بعد از مشخص شدن حداقل دستمزد، به سایر سطوح مزدی ورود می کنیم.

وی افزود:شخصا و به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار تصویب هرگونه عددی برای دستمزد را تکذیب کرده و  عدد ۲۰درصدذکر شده به هیچ‌وجه مورد قبول وپذیرش گروه کارگری نبوده است . تعیین دستمزد در فروردین ماه صورت خواهد گرفت.

فرامرز توفیقی، نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کاراظهار کرد:تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.

وی افزود: تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد. بعید می‌دانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند.

با تمام این توضیحات در حال حاضر سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال جاری مطرح است که جزییات آن در جدول ذیل آمده است:

حقوق کارگران در سال 98 15،168،820 ریال
حقوق کارگران در سال 99 با 19 درصد افزایش 18،050،895 ریال
حقوق کارگران در سال 99 با 30 درصد افزایش 19،719،466 ریال
حقوق کارگران در سال 99 با 45 درصد افزایش 21،994،789 ریال 

 

نمایندگان حوزه کارگری از قوت گرفتن سه فرضیه برای تعیین حقوق کارگران در سال جدید خبر می‌دهند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5e858fe645bfc_2020-04-02_11-40
14 فروردین 1399 - 11:40

 

براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که متشکل از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی می‌شود، موظف به تعیین حقوق کارگران در سال بعد هستند.

در ماده ۴۱ قانون کارآمده است:شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تعیین کند.

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کنند.

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

علی رغم تاکید قانون، اما اعضای شورای عالی کار در روز‌های پایانی سال ۹۸ نتوانستند برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹ به اجماع برسند و این کار را به امسال موکول کردند البته قبل از برگزاری جلسات تعیین دستمزد، نمایندگان کارفرمایی با ارسال نامه ای به وزارت کار درخواست کرده بودند به دلیل شیوع کرونا کار تعیین دستمزد به تعویق بیفتد.

در نامه کارفرمایان به وزارت کار آمده است:

متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا در جامعه اکثر بنگاه‌های اقتصایدی کوچک و متوسط به لحاظ جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا به حالت تعطیل درآمده اند و این واحد‌ها حتی نمی‌توانند حتی حقوق اسفندماه پرسنل خود را پرداخت کنند.

چون تعیین حقوق و دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حقوق در سال ۹۹ توسط شورای عالی کار دربر گیرند کلیه واحد‌های کوچک، متوسط و بزرگ است و تصمیم مذکور یک تصمیم کلان و در سطح ملی است به همین برای اتخاذ این تصمیم امار و اطلاعات کافی وجود ندارد، بنابر این درخواست داریم جلسات شورای عالی کار به سال آینده موکول شود.

چنانچه گروه‌های دیگر عضو شورای عالی کار اصرار بر تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار در این برهه زمانی هستند، شورای عالی کار برای افزایش مزد کارکنان در سال ۹۹ میزان ۱۵ درصد افزایش حقوق نسبت به دستمزد سال ۹۸ را در نظر بگیرد.

نمایندگان کارگری با درخواست نمایندگان کارفرمایی در جلسات تعیین دستمزد موافقت نکردند و همین باعث شد که حقوق کارگران در سال جدید نامشخص باقی بماند.

اعضای کمیته دستمزد بعد از برگزاری چندین جلسه با در نظر گرفتن تورم کالا‌ها در دی ماه هزینه‌های سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری را در سال آینده ۴ میلیون و ۹۴۰ در نظر گرفتند.

سال ۹۸ رقم سبد معیشت یک خانواده کارگری ۳ میلیون ۷۵۹ هزار و ۶۶۲ تومان که با تورم ایجاد شد هزینه‌های سبد معیشت خانواده کارگری طی یک سال افزایش حدوداَ یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی (۳۱ درصد افزایش) را نشان می‌دهد.

براساس محاسبات کمیته دستمزد سهم خوراکی‌ها در سبد معیشتی یک خانواده کارگری حدود ۳۱ درصد است که دارای تورم ۳۲ درصدی در دی ماه است.

۶۹ درصد مابقی سبد معیشتی خانواده کارگری را اقلام غیر خوراکی مانند مسکن، حمل و نقل، بهداشت و ارتباطات تشکیل می‌دهد که این اقلام نیز در دی ماه امسال تورم ۳۱ درصدی داشتند.

سال ۹۸ حداقل دستمزد یک خانواده کارگری ۴ نفره ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۱۵ تومان بود که با این رقم تنها می‌توانست ۵۴ درصد سبد معیشتی خود را تامین کند.

طبق اعلام کمیته دستمزد برای اینکه یک خانواده کارگری بتواند کل سبد معیشتی خود را تامین کند باید حقوق آن‌ها در سال آینده حدود ۵۸ درصد افزایش (بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان) پیدا کند که این موضوع منوط به تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار است.

روز گذشته علی خدایی یکی از نمایندگان کارگری در صفحه شخصی خود در باره زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد گفت:به دلیل اجرای طرح فاصله گذاری ممکن است جلسات به تاخیر بیافند.بعد از مشخص شدن حداقل دستمزد، به سایر سطوح مزدی ورود می کنیم.

وی افزود:شخصا و به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار تصویب هرگونه عددی برای دستمزد را تکذیب کرده و  عدد ۲۰درصدذکر شده به هیچ‌وجه مورد قبول وپذیرش گروه کارگری نبوده است . تعیین دستمزد در فروردین ماه صورت خواهد گرفت.

فرامرز توفیقی، نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کاراظهار کرد:تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.

وی افزود: تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد. بعید می‌دانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند.

با تمام این توضیحات در حال حاضر سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال جاری مطرح است که جزییات آن در جدول ذیل آمده است:

حقوق کارگران در سال 98 15،168،820 ریال
حقوق کارگران در سال 99 با 19 درصد افزایش 18،050،895 ریال
حقوق کارگران در سال 99 با 30 درصد افزایش 19،719،466 ریال
حقوق کارگران در سال 99 با 45 درصد افزایش 21،994،789 ریال 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

66

نظرات 85
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
احمدرضا عبدالهی 0 0 پاسخ 1399/1/16 -02:32

شما هنوز دارین حق یه کارگر میخورید،آخه تا کی ما قشر کارگر،باید حقمون پایه مال کنن،ما که به هر سازی که میگید ،ولا ما اگه کرونا نکشمون،ای بی عدالتی،فقر،گرسنگی میکشمون

محمد رضا لرستانی بروجرد بازنشسته تامین اجتماعی 0 0 پاسخ 1399/1/15 -17:04

آز مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی و وزیر محترم کار ورفاه اجتماعی یک کاری بکنند که دعای مردم فقیر پشت سر خود خانواده شما باد انشاالله

سعید حسین پور 2 0 پاسخ 1399/1/15 -15:59

سلام من یه کارگر روز مزد بدون بیمه 20 روزه تعطیل کار ندارم یه ریال پول هم ندارم

الکی 0 0 پاسخ 1399/1/15 -15:23

حرفی نیست...یعنی خودتان نمی دانید چه بلائی سر مردم آوردین، بعضی ها جوری اینجا توضیح میدن انگار برای غریبه یا یه آمریکایی داره توضیح میده داداش اینا خودین میبینن و دم نمی زنن....

مجید 2 0 پاسخ 1399/1/15 -10:42

ان شاء الله که این کرونا همه ما رو نابود کنه، البته زندگی الان ما با مرگ زیاد فرقی نداره... والا

مهردادزارعی 1 0 پاسخ 1399/1/15 -10:29

با سلام تاکی اخه تا کی چهل سال از انقلاب گذشته همش دم از حمایت از مستضعف میزنین کارگر رو لگد مال میکنین حقشو ضایه میکنین انگار براتو تکلیفه که کارگر روعقب نگهش دارینبابا بسه دیگه کارگر خسته ودرمونده شده حقشو بدین اگه واقعا به دنبال احقاق حق کارگرید

علی 1399/1/15 -14:31

آقا مهرداد عزیز.همانطور که گفتید حمایت از مستضعفین.من وشما که کارگریم.مستکبریم. من و شما می گیریم.(دوووووووومیلییییییییییییییییییییییییبیبییبیون) اونا می گیرن(ده.م)

ا ..ب 0 0 پاسخ 1399/1/15 -10:24

باسلام بنده ی کارگر هستم من دریک مرغداری باهمسرم ۲۴ساعته کارمیکنم ولی حقوق یک نفر را ب مامیدن ایا چون کم بود کار است منم مجبور ب این کار هستم باید بعضی ازکارفرمایان اینجوری حق عرق ریزی مارا قورت بدن اونهای که میان حقوق تعین میکنند چرا نظارت نمیکنند تاحق مارا درست بدن یانا برخورد کنندبا این کارفرماهاگناه ماگارگرشدیم چیه لعنت خدا برکسی که ازحق حقوق کارگران برای خود زندگی ساختن

صادق درخشان 1 0 پاسخ 1399/1/15 -09:41

باسلام بنده کارگر هستم در کارگاهی مشغول به کار هستم که حقوقش ادارکار هست این کارگاه فقط پای حقوق را به میدن هیچ گون مزایای را به مانمیدن نه از سنوات نه ازحق اولاد نه از بن نه ازحق مسکن از هیچ خبری نیست .حالا شما بگوید صد درصد افزایش بااین حقوق میشه زندگی کرد .تواین بیکارو نبود کار

محمد 6 0 پاسخ 1399/1/15 -08:47

خدا نعلت کن اونهایی که به حق کارگر رحم نمیکنند تازه اسفند ماه ۹۸ که به حقوق کار گرا اصاف نشد ازش هم کم کردن شک نکنید که ما هم خدایی داریم و این حق ما توی گلویتان سرطان خواهد شد به امید خدا

توکلی 2 1 پاسخ 1399/1/15 -03:57

با سلام با یک حساب کتاب ساده میشه فهمید با دریافتی زیر 5 الی 6 میلیون هیچ شخصی در تهران نمیتواند زندگی کند. من با کارشناسی در یک شرکت کار میکنم و سابقه 8 سال دارم. دارای 2 فرزند. با دریافتی 4 میلیون تومان تا بیستم ماه زوری دوام میاریم. البته منزل مال خودم هست و اجاره نمیدم !!! اگر اجاره میدادم فکر کنم ریالی برای خورد و خوراک نمیموند ! پایه حقوق زیر 3 الی 4میتونه یک شوخی خنده دار باشه. حالا اگر 45درصد هم افزایش بدن و با گرانی و تورم شدید و بنزین 3000 تومان امکان نداره من بتونم زندگیمو اداره کنم ! واقا

امیرخ 3 0 پاسخ 1399/1/15 -01:58

سلام خواهشن به فکر کارگر هم باشید .کارگری که خونه اجاره ای می شینه زن وبچه ام داره ماهر کار میکنیم فقط خرج زن وبچهامون درنمیاد همش پول برق .گاز.اب.اجاره خونه پس انداز نداریم .خداوکیلی ۸ساله نتونستم یه خونه برای زن وبچهام بسازم

علیرضاجراحی 3 1 پاسخ 1399/1/15 -01:37

سلام من یک کارگرساده هستم پنجشنبه هاجمعه هاتعطیلات وسرکارهستم بااین تورمی که دراین مملکت ماهست تمام دریافتیم در۱۵روزاول تمومه حامی کارگران باشید

Hamid 3 0 پاسخ 1399/1/15 -01:05

واقعا جای تاسفه که دراین 41 سال هنوز حق کارگران باید خورده و پایمال بشه که تواین مملکت خیلیها از خون کارگر تغذیه میکنن.مگه کارمند چه کاری انجام میدهد که خودشون بدون چانه زنی و جنگ و دعوا و 20 روز پشت درهای بسته حقوقشون بالا میره هیچ موقع کثافت کاری در این مملکت پایان نداره

علی 1399/1/15 -14:42

عزیزجان کارمندها خیلی زحمت می کشن.صبح که مثلا اومدن سرکار.اول همه چی رو ولو می کنن رومیز. تا یک ساعت صبحانه .یک ساعت روزنامه.نیم ساعت چای ساعت ۱۰صبح.بعد صرف میوه وتنقلات.یک ساعت تعریف از مهمانی دیشب و غیره.بعد پرسجو از این و آن که ناهار اداره چیه.بعد لمبوندن ناهار.بعد استراحت بعد از ناهار.بعد چای ساعت ۲.بعد جمع وجور کردن میز .که رئیس ببینه چقدر کار کردن.بعد هم سوار شدن به سرویس ......فکر می کنی کم زحمت می کشن

علی 4 0 پاسخ 1399/1/15 -00:45

حقوق زیر ۵میلیون تومان هیچ دردی رو درمان نمی کنه نمایند کارگران باید فراخوان تجمع بده تا کی باید به کارگر بدبخت ظلم بشه

مجتبی طیبی نائینی 1 0 پاسخ 1399/1/15 -00:36

آقا خود دولتمردان همه خودشون کارفرما هستند،چه انتظاری داریم به نفع کارگردان رای بدن، پس کمافی سابق ول معطلیم

علی‌وح 0 1 پاسخ 1399/1/15 -00:11

گارگرانکه‌درشرایط‌کرونایی‌نبودند‌وخانواده‌ودخل‌خرج‌خانواده‌ندارند‌اصلا‌زندگی‌کردن‌بلد‌نیستند‌اصل‌کار‌فرماها‌هستند‌وباید‌خوش‌باشند‌کارگر‌کیلویی‌چندزندگی‌نداره‌که‌کارگر

محمد ستاری 1 0 پاسخ 1399/1/15 -00:09

خدالعنت کنه کسی را که مشکلات جامعه را میبنه بعدقضاوت نا حق میکنه در معاش مردم

درویش سلطانی 3 0 پاسخ 1399/1/14 -23:50

سلام باحقوق کارگری چگونه میشودزندگی کردبااین تورم

ناصر افراسیابی 1 0 پاسخ 1399/1/14 -23:43

درود آقا جان با افزایش بیست یا نوزده درصد حقوق هیچ توازنی برایه ما کارگران بوجود نمیاد توروبخدا افزایش حقوق کارگران حداقل حساب کنین با این وضعیت مملکت پنجاه درصد بنظرم بازم کمه اقایون ما کارگرا به جز خدا هیچکسو نداریم واین جلسات طبق معمول جلسات قبل دولت کاره خودشو میکنه و این ظلم به صنف کارگران مملکت هست توربخدا رسیدگی کنین

جوادحیدری 4 1 پاسخ 1399/1/14 -23:38

#جهش دستمزدکارگر

حمید مصائبی 1 0 پاسخ 1399/1/14 -20:04

سلام هرکی تو کشور ما حقوق ثابت میگیره قشر ضعیف جامعس هر روز وسایل مواد غذایی بیره روش واقعا ده نمیرسونیم

کارگر 3 0 پاسخ 1399/1/14 -19:56

باعرض سلام .همه می دانیم که مظلوم ترین قشر جامعه در جمهوری اسلامی ایران کا رگران زحمتکش هسنند که باجان ودل برای پیشرفت واین مملکت زحمت می کشند امامتعسفانه هیچ مسعولی به فکر معیشت کارگران نیست وبا وجود گذشت 14روز از سال 99 هنوز دستمزد منسفا نه ای تعین نشده این تبعیض وبی عدالتی در یک جامعه اسلامی می باشد.ازمسعولین مربوطه تقا ضا داریم اگر وجدانی هست بفکر مشکلات کارگران هم باشید

انسان ایرانی مسلمان 2 2 پاسخ 1399/1/14 -18:50

سلام قیمتهارو دیدین و فشار اقتصادی رو لمس نکررررردین چرا؟؟؟؟چون حقوق بگیر محض نیستین....و الا میدونید که همه چی سه تا پنج...3 تا 5......3 تا 5....3تا5....برابرررر شده...کجای کارید آقااااا؟؟؟؟؟خدا هست!!!!!!!!

سید مهدی 1 0 پاسخ 1399/1/14 -18:25

سلام.نماینده دولت و کارفرما بماند،،،،،نماینده من کارگر خودش چند چنده، حتی میتونه با45% افزایش زخمی را درمان کنه یاسهمش بجاست(نماینده کارگری را معرفی کنید،شفاف سازی انجام بدین )

رضاپناهلو 5 0 پاسخ 1399/1/14 -18:14

به نظر من بیشتر از این خودتون رو خسته نکنید،چون اینا بالاخره همون کاری رو میکنند که هرسال میکنن..هیچ چیزی به نفع کارگر نبوده و نیست و نخواهد شد...

کارگربازنشسته 1399/1/18 -12:46

الان چندساله‌ که بابدبختی زندگی میکنیم باورکنیدبا شرمنده زن بچه هستیم تا کی میخواهیدحق مسلم کلرگرراندهیدمن کارگرپیش ازموعدبازنشست شدم بخدا کارمنوهرگزکسی نمیتونست انجام بدهددرکارخانه لاستیک سازی آنهم باموادشیمیایی کارمیکردیم برای تمام شرکتهاماشین سازی فطعات کشاورزی برای همهکاری ماقطعه لاستیکی میساختیم حالا ناتوان مریض درخانه ماندیم الان بایدراهت زندگی کنیم ایا بنظرشما بااین پولها که بمامیدن شما میتونیدزندگی کنیدبخدا عمرا عمرا پس حق واقعی کارگررا بدهیدودرپیشگاه خدایتان بایدجواب گوباشید

جواد 1 1 پاسخ 1399/1/14 -17:50

پس مسولیت عقل ندارند این چه حقوقیه تعیین کردین من دعا میکنم که همه کرونا بگیرن تا هیچ کس لذت ازاین دنیانبرن الهی

علی 8 0 پاسخ 1399/1/14 -17:23

دولت برای کارمنداش بهترین حقوق مزایارو در نظر می گیره...کارگرای شرکتهای خصوصی فقط دارن استصمار می شن ...خدا لعنت کن کسی که این وضعیت درست کرد...

محمد 5 0 پاسخ 1399/1/14 -17:01

سلام چطور کارمندان حقوق مزایا ۵۰ درصد باشهولی کارگران که نه مرخصی دارن نه رسمی هستن ۲۰ درصد انصاف نیست الان در این شرایط که کرونا هست تنها کسانی که بیکار نیستم وسر کار هستن پاکبانان هستن چرا دولت به فکر این قشر کارگر آن نیست

کاربر ناشناس 4 0 پاسخ 1399/1/14 -16:54

اگه به کارگر وبیمه شده تامین اجتماعی بدن از کجا بیارن اختلاس کنن

کارگربدبخت 3 0 پاسخ 1399/1/14 -16:53

خیلی پست هستید اگه حقوق واقعی قشرکاگر روپایمال کنید انشاءالله تک تک کسانی که بازیرکی حق حقوق کارگر روماست مالی کردن به کرونا مبتلا بشن من بادو تا بچه بادوملیون چه غلطی کنم خدا لعنت کنه بانی این نتیجه جلسه رو

مجید شریفی اردانی 3 4 پاسخ 1399/1/14 -16:44

منم خودم یه کارگر ساده ام کارگران عزیز باید قبول کنیم که واقعا مشکله تصمیم در مورد حق و حقوق کارگر گرفتن اگه درصد پایین باشه کارگر ناراضیه اگرهم زیاد باشه مطمان باشین باز صدای کارفرمایان بلند میشه و چه بسا کارگران زیادی اخراج شوند یا بیکار شوند باید تصمیمی اتخاذ بشه که میانه حداقل و حداکثر باشه

جواد 3 0 پاسخ 1399/1/14 -15:57

بااین حقوق ۲۱۰۰تا سر کوچه هم نمیشه رفت.

کاربر ناشناس 1399/1/14 -16:58

مستمری بگیر بیچاره اقایون که بالا نشستید و برا ما تصمیم میگیرید خودتون با این حقوق یک میلیون و ششصد میتونید زندگی کنید خدا شمارو خیر بده یه خاطر رضای خدا به فکر ماهم باشید ما نمیتونیم زندگیمونو بچرخونیم

کارگر بدبخت 10 0 پاسخ 1399/1/14 -15:47

به مرگ گرفتیدکه به تب راضی بشییم کمافی السابق ، بیشترین فرضیه شماروی ۲،۲۰۰،۰۰۰تومانه که این نشون دهنده کثیف بودن سیاستتونه سال ۹۸ باید حداقل حقوق به۳،۸۰۰،۰۰۰میرسیدواقعامعیشت درست حق ما نیست ؟ تفریح حق ما نیست؟ خونه حق ما نیست؟ شادی خانواده حق ما نیست ؟سلامتی حق ما نیست؟ بگید تا کی باید شرمنده خانواده و مغازه دارو صاحب خونه وپدرومادرو...باشیم؟؟؟؟؟

کامران 8 0 پاسخ 1399/1/14 -15:47

کرونا آمد تا تلنگری باشد برای اون افراد مفت خور وراحت طلبی که نتیجه جلساتشون ختم میشه به مکیدن خون کارگر -مطمئن باشید که این قشر نیز سر سفره هاشون همیشه دعا میکنین واستون

بهمن فراهانی 4 0 پاسخ 1399/1/14 -15:46

ناله اگر ناله من گوش اگر گوش تو آنچه به جایی نرسد فریاد است. مصداق هرساله تعیین دستمزد هرساله کارگرها.

رشیدی 6 0 پاسخ 1399/1/14 -15:15

ضمن عرض سلام وخسته نباشین. اینجانب یک زن سرپرست خانوارهستم ومستمری بگیرتامین اجتماعی وهمچنین مستاجرنیزمیباشم حقوق من تابحال یک وششصدبوده ک نیمی ازان برای اجاره بها میرودحالا خودتون روبجای مابگذاریدوبعدراجع حقوق ادمهای ضعیف وبی پناهی مثل ما قضاوت کنید.لطفا حقوق ماهم بانصاف ولطف بیشتری موردتوجه قراردهیدوتبغیض قائل نشوید..باسپاس فراوان

بازنشسته 2 0 پاسخ 1399/1/14 -15:05

کاری باشد بهر ثواب نه سیخ بسوزد نه کارگر کباب شده درتمام ادوار کارگری

سعید حیدری 0 0 پاسخ 1399/1/14 -14:39

ما کارگران منطقه ۲۰ شهرداری تهران هنوز سبدکالاوعیدی خودرادریافت نکرده ایم ازمسئولین خودمونم میپرسیم میگویند اطلاعی نداریم آیا شما کسی را میشناسیدکه اطلاع داشته باشدیا احتمالا بخاطر ویروس کووید۱۹ وشاید هم ویروس کووید۲۰ آمده که وضع ما کارگرای منطقه ۲۰ اینجوری شده!

درویشی 13 0 پاسخ 1399/1/14 -14:19

یعنی تف باید انداخت تو اون جلسه که آخرش بازم مثل سال های قبل به ضرر کارگر بدخت هست...هر روز گشنه تر میشیم

سجاد شفیعی 1399/1/14 -15:00

با سلام درود و خسته نباشید خدمت کارگران بی ادعایی که صرفا به احترام ارزشهای تو زندگیشون و احساس مسولیت و تعصبشان به کارهایی دست میزنند که..... به خاطر همان لقمه نان حلالی که مسولین به ادبیات زیبایی برای فرار از بار مسئولیتشان یاد گرفته اند...تا کی این فاصله کارگر؟؟؟ مدیون ثانیه به ثانیه عمر کارگرانید...

غلامرضا خالوئی 5 0 پاسخ 1399/1/14 -14:19

باسلام عرض تبریک سال نو چرا به فریاد کارگر زحمتکش جامه نمیرسید تمامی سختیهای این انقلاب بدوش قشر ضعیف جامه وقشر کارگری بوده و هست هر ساله قبل از پایان سال وعده وعید شروع میشود که برای دستمزد کارگران و بازنشستگان چنینو چنان میکنیم نزدیک پایان سال نصفه بادشان میخوابد و موکول میشود به برسی سال اینده و با شروع سال جدید سر صداها کم شده و نقشه خودشان را عملی میکنند از همه شما بعنوان یک ایرانی سئوال میکنم این انقلاب به دست چه گروه و جمعیتی به پیروزی رسیدقشرمتوسط و ضعیف جامعه بودن که با دادن انهمه شهید این انقلاب رو به پیروزی رساندن حالا بعد از گذشت چهل سال واقعآ کارگر باید این حال روزه باشه شمارو قسم میدم به خداوند باری تعالی که فقط برای یک بار بطور امتحان حقوق یک ماه کارگر و یا بازنشسته و مستمری بگیرو به یکی از این اقایونی که صدای ما قشر زحمت کشو نمیشنوند پرداخت کنند تا بفهمن که خرج ده روز معاش و کرایه خونه اوناهم نمیشه و اگر کار دوم یا سوم نداشته باشن باید با دست خالی وشرمنده بسوی خانه و خانواده بروند اگر ایرانی هستی و ایرانو ایرانی را دوست داری با وضعیت فعلی و وجودگرانی های بعد از عید و کرونا به جان عزیزانت قسمت میدهیم به داد قشرهای نامبرده برسید و یک عمر دعای خیره شان را بدرقه راحتان بفرمائید مورد تقاضا از کارفرمایان نماینده کارگران و مجلس شورای اسلامی و خانه کارگر و ریئس جمهور واقای سخنگوی دولت که زمانی وزیر کار بودن و دفتر مقام معظم رهبری همگی بدادمان برسید باتشکر دعا گوی همیشگی شما مستمری بگیر خالوئی

اسماعیل فارسیانی 18 0 پاسخ 1399/1/14 -14:14

چطور است که دولت،حداقل حقوق کارمندان را بالاتر از دو ملیون و هشتصد هزار تومان تصویب میکنه آنهم در عرض یک روز ولی همان نماینده دولت در یکماه نتوانسته همان حداقلی را برای کارگران تصویب کنه.البته بنظر میرسد که چون حقوق کارمندان از بیت المال پرداخت میشه بار مالی برای عالیجنابان ندارد اما در مورد کارگران،چون خود دولتمردان هرکدام مالک چندین کارخانه هستند و حقوق کارگران را از جیب مبارک باید بپردازند،علیرغم اینکه قیمت تولیداتشان در یکسال گذشته چندین برابر شده دلشان نمیاد کارگرشان از حداقل معیشت برخوردار باشه.دولتی که دولتمردان آن از طبقه متوسط نباشند همیشه به فکر جیب خود خواهد بود.

شروین 12 0 پاسخ 1399/1/14 -13:54

خدا لعنت کنه اینارو که انقدر نفهم هستن و نمیدونن تو این دوره زمونه با ۲ میلیون چه غلطی ادم میتونی بکنه اقای نماینده ۲ میلیون حقوق بگیر بببینم چجوری زندگیتو میچرخونی

احمدی 1399/1/14 -14:47

سلام آدمی که خوابه رو بیدار کنم اما آدمی که خودشو به خواب زده رو چکار کنم ؟ اینا پول میگیرن که ما رو درک نکنن. بچه تا گریه نکنه مادر بهش شیر نمیده یعنی تا کارگرها تو خیابون نریزن فایده نداره نمیدونم چرا اینقدر کارگر کارگر میکنید ب..‌. عزیز

علی 9 1 پاسخ 1399/1/14 -13:45

باسلام هیچ دقت کردید که هیچ خانواده یا پدری که توجامعه کارگریه دوست نداره فرزندش تو این محیط کار کنه.ولی اقشار دیگه این دیدو ندارن.هیچ توجه کردید جامعه کارگری با هر سطح سوادی شده مایه خجالت .هیچ میدونستید حقوق یک روز یه کارگر یه حق ویزیت یه دکتره.کارگر برای گرفتن یه وام جزعی باید هفت خانو رد کنه .اولین ونقدترین مالیات برا حقوق کارگر.کارگردیگه از خودشم بدش میاد.این مملکت برا کارگر نیست. آیا کارگر خدا نداره.

س 4 0 پاسخ 1399/1/14 -13:43

خدایی من یک کاسب دورگرد هستم با یک وانت از شهری به شهر دیگر میروم وکارم جوری هست که نقدو نسیه میدهم وکلی بدهکاری وچکوچک بازی ایا دولت فکری به حال ما کاسبهای دورگرد کرده امسال من خیلی هست ما باید چکار کنیم تورا به خدا فکری به حال ماکنید شما میگوید کارگر ما نمیدونیم کدوم گارگرو میگوید

اسماعیل کریمی 4 0 پاسخ 1399/1/14 -13:41

لطفا باتوجه به گرانی کلیه اقلام مصرفی حقوق سال ۹۹ را با توجه به گرانیها محاصبه شود

مهدی 4 0 پاسخ 1399/1/14 -13:30

به هر حال شرایط حقوق و دستمزد همیشه طوری بوده که کار گر سودی نبرده و دولت همیشه منافع خودش رو در نظر گرفته وقتی دخل و خرج زندگی با هم همخونی نداشته باشه نا امیدی به جامعه تزریق میشه ای کاش مسئولین در این دولت منفعل حد اقل یک بار یه کار مثبت انجام بدن

محمد علی فرهنگ با 3 0 پاسخ 1399/1/14 -13:26

با تشکر از پیشنهادات شما برای حقوق کارگران . لطفا بقیه مزایا را هم بنویسید که چقدر باید محاسبه کرد

مجتبی خانی 7 0 پاسخ 1399/1/14 -13:17

سلام میشه بگید با حقوق دومیلیون ما کارگران چه جوری زندگی کنیم اون هم با این تورم زیاد

کاربر ناشناس 1399/1/15 -00:30

با سلام ما کارگران بی عرضه ترین قشر جامعه هستیم همه اش نشستیم تا نماینده ها برایمان کاری انجام بدهند چرا نباید بعداز یکماه خودمان کاری برای نجات خودمان انجام بدهیم همیشه یکدست صدا نداشته باید همه کارگران قبل از جلسه جدید وزرات کار یک روز دست از کار بکشند تا حساب کار دستشان بیایید با این قصه ها که یگماهه سر کارمان گذاشتند به قول معروف سی فاطی شلوار نمیشه پس کارگر بپاخیز

عزت الله سیامک 3 0 پاسخ 1399/1/14 -13:14

جای اتحادیه های کارگری و احزاب چپ خالیه

حسین 12 0 پاسخ 1399/1/14 -13:14

همه میدونن زیر 5 میلیون تومان نمیشه زندگی کرد ، اونوقت اینا دارن سر دو میلیون و هشتصد جنگ زرگری راه میدازن . یا ما رو نفهم فرض کردن یا خودشون رو به خریت زدن . یکی نیست به اینا بگه آخه احمق با 2 میلیون چه غلطی میشه کرد . 13 میلیون کارگر زیر این فشار حداکثری که شما با بی مدیریتی بوجود آوردین نه آمریکا ، کارد به استخونشون رسیده .

مقدم 4 0 پاسخ 1399/1/14 -13:05

با سلام چطوره برنامه بودجه حقوق کارمندان دولت رو در اسفند 98 مقدار 50 در صد افزایش داده و حقوق یک کارمند حداقل یک میلیون پانصد تا دو میلیون پانصد هزار تومان به تناسب مست افزایش داده و حالا به کارگر بد بخت میرسه این بازی رو در میارن الان یک کارمند ساده حداق دریافتی حدود 3و نیم بدون مخلفات دیگه داره دریافت میکنه اشکال نداره اون هن داره زحمت میکشه و با این حقوق زندگی نمیشه کرد اما من که تحصیلات عالیه دارن جزء بخش کارگری شدم چه گناهی کردیم

علی محمد 5 0 پاسخ 1399/1/14 -12:59

سلام خدا شاهده منم یک کارگر شرکت هستم من 3مبلغ 12میلیون چک پاس کنم ببینید ماشاءالله کارفرماها هیچ به فکر کارگر بیچاره نیستند ما خانواده 4نفر با خانه اجاره ای چطور زندگیم بچرخانیم به خدا کمک کنید بیچاره تر کارگر توی این کشور کسی نیست

یه کارگر نا امید 3 0 پاسخ 1399/1/14 -12:55

من با مدرک لیسانس تصمیم داشتم کلا از کارمندی بیام بیرون چون درامدم حقوق خودم تکی تامین نمیکنه دیکه چجوری به ازدواج بخوام فکر کنم حقوق حداقل ۲۸۰۰ فقط امیدم به زندگی خودم تکی زنده‌ میکنه اگه این میزان حقوق تصویب و اجرا نشه کارگری خواهد مرد نیروی کار انگیزه ای برای کار کردن نداره قشر محصل امیدی به درس خوندن نداره که بخواد این همه زحمت بکشه حقوقش از رانندگی کردن تو جامعه کمتر باشه سنگین بودن مخارج ازدواج اجاره خونه فقط به جمعیت مجردها اضافه میکنه آینده ای تاریک در‌حال حاضر در انتظار کارگرانه جالبه این حقوق ۲۸۰۰ انقد مقاومت میشه

امیررضا امیریان 2 0 پاسخ 1399/1/14 -12:55

من ماه ۲ میلیون کرایه خانه میدم خداوکیلی ای حقوق جواب گو زندگی میشه

ایلیا 3 0 پاسخ 1399/1/14 -12:54

به‌خدا‌کارگر‌گناه‌دارد‌اینطور‌با‌احساسات‌آنها‌بازی‌نکید‌ما‌درکشوری‌زندگی‌میکنیم‌که‌منجی‌همه‌مستضعفین‌هستیم‌‌باید‌همیشه‌به‌کارگر‌اهمیت‌بیشتری‌داده‌شود‌چراهمیشه‌‌باید‌مزد‌کارگر‌باید‌به‌مراحل‌آخرکشیده‌شود‌هرسال‌یک‌بهانه‌می‌آورند‌ضمنا‌باید‌سرکارگر‌چونه‌نزد‌‌چه‌دولت‌چه‌کارفرما‌‌چه‌نماینده‌کارگران‌حال‌وروز‌کارگران‌رونمبینندچراحرف‌رهبری‌‌‌راگوش‌نمیدهند‌‌به‌وضعیت‌کارگران‌وسروسامان‌دادن‌به‌حقوق‌آنها‌رامشخص‌کنند‌‌فقط‌دنبال‌جناح‌بندی‌کردن‌ملتند‌‌بیاید‌متحد‌باشیم‌‌و‌کشوری‌قدرتمند‌باشیم‌ونگذاریم‌دیگران‌برایمان‌تصمیم‌بگیرند‌وازآب‌گل‌آلود‌ماهی‌بگیرند‌به‌خدا‌احترام‌کارگرراداشته‌باشید‌که‌قشرزحمتکش‌این‌ملتند

علی اصغر محمدی 4 0 پاسخ 1399/1/14 -12:54

جمع کنین این مسغره بازیا رو جنگ زرگری راه میندازن بعد همونی که قراره تاییین کنن انجام میدن به قول معروف سیر چه غم گرسنه خودشون شکمشون پره کارگر همیشه باید بدوو

علی 2 0 پاسخ 1399/1/14 -12:54

به فرض اینکه حتی 45 درصد اضافه بشه از کل دریافتی مثلا یک قسط بانکی و یک اجاره خانه کم بشه....آیا از مابقی حقوق میشه زندگی کرد والله به نان خالی پول آب....نمیرسه...به خدا زندگی برای بازنشسته ها شده آرزو...اصلا شده رویا...

کارگر ایرانی 3 0 پاسخ 1399/1/14 -12:52

با سلام چرا دولت و کلیت نظام به اصطلاح اسلامی با ید باهمدستی عده ای مرفه بیدرد(کارفرمایان)با دروغ وحقه بازی درحق ما کارگران ظلم کننند ؟چرا دولت بااختصاص کد اقتصادی براساس کد ملی برای کل افراد جامعه اعم از حقیقی وحقوقی ولحاظ والزام ان به بانکها درامد و زیان همگان را مشخص نمی کند تا هم عدالت اجرا شود وهم حقوق حاکمیتی مانند مالیات و...بدرستی اخذگردد تا کی با دروغ حسینی وایمه اطهاری واسلامی شاهد تضعیع حقوقمان باشیم؟

R.salimi 14 1 پاسخ 1399/1/14 -12:41

فقط اینو بگم تو این اوضاع که اکثر نیروی انسانی کشور رو کارگری تشکیل میده هیچ ارزشی قائل نیستند .همیشه کارگر بیچاره ترین قشر جامعه بوده فقط خدا به داد کارگراي عزيزمون برسه اونايي هم که حق کارگر رو میخورن یه جور دیگه پس بدن.

سیدمهدی پورخدابخش 9 0 پاسخ 1399/1/14 -12:38

باتوجه به اینکه در بدترین شرایط کارگران محل کارگاه های کاری خودشان را ترک نکردند و دراین شرایط هم بر سر کار میروند نماینده کارفرما یان در تلویزیون در اخبار سراسری حضور پیدا میکند و تهدید میکند که باید بازنگری در زمان تعیین دستمزد کارگران شود و اگر تصمیم اشتباه گرفته شود کارفرمایان ضرر زیادی متحمل میشوند درصورتی که کارفرمایان میلیاردر باید درک شوند ولی کارگر بدبخت که زیر خط فقر بسر میبرد و اگر سالها هیچ چیزی نخورد نپوشد باز هم نمیتواند یه خونه بخره و این درحالی هست که کارفرمایان چندین خودروی میلیاردی دارند و همه دیدید که دولت محترم نیز 75 هزار میلیارد تومان برای کمک حال انهای میلیاردر در نظر گرفته پس چرا باید کارگران را در استرس قرار داد تا با دلسردی کار کنند ایا با این روش میتوان تولید جهشی داشت چرا هیچ وامی برای کارگران در نظر گرفته نشد . برسد دست مسئولین مربوطه

.... 17 1 پاسخ 1399/1/14 -12:38

لعنت به همشون.باید200درصدافزایش پیدا کنه تو این وضعیت.

علی قاسمی 14 0 پاسخ 1399/1/14 -12:35

همین ادما اگ تونستن با دوبرابر همین پول یک ماه زندگی کنن

مهدی رحیمیان 16 0 پاسخ 1399/1/14 -12:28

ترو خدا به فکر کارگران باشید کمرمون شکسته زیر بار تورم

ابوالفضل عظیمی 10 0 پاسخ 1399/1/14 -12:28

سلام بخدا سزاوار نیس کارمندان رسمی دولت با چندین برابر حقوق و مزایا،امکانات تفریحی زیارتی و زحمت کمی که میکشن حقوقشون از کارگرای بیچاره بیشتر باشه،تورا به امام حسین فکر کنید بچه های خودتون هستن اونوقت چه حالی بهتون دست میده!؟؟ یه کارمند رسمی شرکت نفت با ۲۰سال سابقه حقوقش ۱۵میلیون تومان و یه کارگر قراردادی با همین سابقه حقوقش ۳میلیون تومان،حالا بقیه مزایایی ک رسمی داره که قراردادی نداره هیچ

بهروز 6 0 پاسخ 1399/1/14 -12:23

دولت بی در و پیکر و فاقد علم اقتصاد ، روزی که دلار رو بالا میبرد و خشنود از بالا رفتن دلار بود باید فکر تورم و افزایش حقوق کارمند و کارگر رو هم میکرد تا الان اینجوری کار گره نخوره

Hamed 4 0 پاسخ 1399/1/14 -12:21

ما کارگران عاجزانه از خبر فوری درخواست میکنیم پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند و موضوع دیگه این که همه کارگران شاغل در کارگاه های تولیدی نیستن خود بنده الان دارم توی بانک کار میکنم داداشم توی یک سازمان دولتی کار میکنه ولی با قرارداد کارگری ،پس دلیل نمیشه به خاطر یک سری کارگاه که موقتا تعطیل شده به بقیه کارگران ظلم بشه از شما خواهش میکنم به گوش مسئولین برسونید

یک منتقد 9 0 پاسخ 1399/1/14 -12:21

اگر من کاره ایی بودم حقوق کارمندان دولت که حقوقشون از۷ میلیون بیشتره رو اضافه نمیکردم و به جاش به درد بی کار ها و کارگران فصلی میرسیدم کی قرار فهمیده بشه اونا هم ایرانی هستن و حق دارند؟

جمشید کاشانی 1399/1/14 -13:02

درود بر شما..واقعا همینطوره..کارمندان سر بار این مملکت هستن و متاسفانه دولت ها به جای رسیدگی به جوانهای تحصیل کرده و مستعد که بیکار هستن ،حقوق کارمندان را اضافه می کند و این نشان از بی کفایتی دولت است

سپهدار 9 0 پاسخ 1399/1/14 -12:13

اگه حقوق شما کمتر یک میلیون باش میتونی زندگی کنی من نمیتونم زندگی کنم چون کرایه نشیم پنج نفریم خودم کارگرم

....... 5 0 پاسخ 1399/1/14 -12:08

من تو یه شرکت سخت دارم کار میکنم که اکسیژن داره تولید میکنه تو شهرک صنعتی سپید رو رشت بدترین کارو میکنیم با لباس تمیز صورت تمیز میریم ولی با روغنی وصورت سیا میایم خونه صاحب شرکت اصلا برای کارگر اصلا ارزش نمیزاره اصلا به حرف باشه این اقا بهترینه به عمل پوچه وهر کاری رو میخواد به زور فشار رو به سر کارگر بیاره ماهم نمیتونیم حرفی بزنیم چون کار دیگه نداریم حتا حقمونو میخوره برا حقمونم حرف بزنیم میخواد بندازه بیرون سر ماه هم حقمونو نصفه میده ماهی حداقل داره پنج هزارتا کفسول میده بیشتر کمتر نه خیلی اذیتمون میکنن مسولین اصلا برا کارگران چیکار میکنن هوووووف سرم سوت میکشه تو این نداشتن بی پولی سختیم میکشم ولی بی پول خدایش این حق ما نیست اینجوری زندگی کنیم

مجید 14 0 پاسخ 1399/1/14 -12:05

دعواهای زرگری به خاطر برهه زمانی نامناسب انگار سالهای قبل فرقی داشت اخه دوملیون پول بکجا میرسه خدا لعنتشون کنه بدبخت کارگر کجا دنیا کارگر مثل گداها زندگی میکنه اینهمه سگ دو بزنه اخرش هیچی خاک برسرتون با منطقتون

بازنشسته بدبخت 14 3 پاسخ 1399/1/14 -12:02

سلام یعنی در خوشبینانه ترین حالت حقوق ما بازنشستگان تامین اجتماعی 2100 میخواد بشه اخه الهی خدا از نوبخت و دار و دستش نگذره مگه ما چه گناهی کردیم که کارگر بودیم و سی سال زحمت کشیدیم مگه اون اقلامی که کارمندا میخرن ما نمیخریم دولت میباید برای بودجه امسال بودجه مراکز دینی و فرهنگی رو قطع میکرد به حقوق بازنشسته ها اضافه میکرد چون همین فقر خودش عامل فساد و جرم و فحشا میشه ادم گرسنه که دین و ایمان نداره حالا شما برو بودجه خرج مرکز فرهنگی افکارو وصیت امام کنید کی توجه میکنه؟؟!!

محمد 7 5 پاسخ 1399/1/14 -11:59

توی این شرایط بد اقتصادی افزایش بیش از حد حقوق و دستمزد باعث آسیب شدید به بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بیکاری زیادی از کارگران میشه اگر دولت با قوانین بتونه قیمت مسکن رو رو کنترل کنه مثل بقیه کشورها تا حد زیادی از بار مالی روی کارگر ها نیز کاهش پیدا می‌کنه اگر فقط با نظارت روی قیمت ها و حذف واسطه ها بتونه قیمت ها رو کاهش بده هزینه خانوار ها هم کم میشه نمیشه دولت و نهادهای نظارتی کار خودشون رو در کنترل قیمت انجام ندهند و به خواهند صرفا با افزایش حقوق کم کاری خودشون رو توجیه کنند افزایش حقوق مساوی افزایش مجدد تورم و این سیر همچنان ادامه خواهد داشت ولی نظارت بر نحوه توزیع و فروش و حذف واسطه ها یعنی کم شدن قیمت ها و کاهش تورم

مهرناز 1399/1/14 -17:18

در اینصورت حقوق کارمندهای دولت و هیچ نهادی هم نباید اضافه بشه چرا همیشه قشر مظلوم و فلک زده کارگری باید موش آزمایشگاهی بشه

کارگر بیچاره 1399/1/14 -19:21

اگه اینطوریه از حقوق وزیر و مدیر و کارمند دولت کم کنن به کارگر اضافه کنن هم تورم کنترل میشه هم اونا یه ثوابی به کمرشون میخوره

رضا سوادکوهی 47 3 پاسخ 1399/1/14 -11:52

سلام.لطفا یکی از مسئولین کشور یا یکی از تصویب کننده های این حقوقا بیان با همین حقوق زندگی کنن ببینم میتونن. اجاره خونه خرج زن و بچه بیماری و و و

بهروز 1399/1/14 -12:23

اینی که منفی داده یحتمل خودش نماینده‌ی مجلس بوده....!

وحید 1399/1/14 -12:40

بنده خدا مسئولان که کاری به این حرفا ندارن. هیچ وقت سیر از شکم گرسنه خبر نداره اونا فقط دنبال بیزنس های میلیاردی خودشون هستن نه کارگر بدبخت....

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks