اورنج کانتی رجیستر؛

ایران نقشه را تغییر داد/ ترس سعودی ها از نفوذ ایران


چالشی که ایران برای آمریکا ایجاد کرده است یکی از پیچیده ترین و سخت ترین مشکلات در طول سال های اخیر بوده است و اکنون ترامپ با مشکلی روبرو شده است که دولت خودش نیز در زمینه نحوه برخورد با ایران به دو دسته تقسیم شده اند.


وب سایت آمریکایی اورنج کانتی رجیستر (Orange county register) در گزارشی نوشت: چالشی که ایران برای آمریکا ایجاد کرده است یکی از پیچیده ترین و سخت ترین مشکلات در طول سال های اخیر بوده است و اکنون ترامپ با مشکلی روبرو شده است که دولت خودش نیز در زمینه نحوه برخورد با ایران به دو دسته تقسیم شده اند.

این وب سایت آمریکایی در این گزارش نوشت: هرچند که برخی از مقامات کنونی آمریکا بر این باورند که آمریکا باید همان روند دولت اوباما در قبال ایران را اتخاذ کند، برخی نیز مانند خود ترامپ به طور کلی مدعی این هستند که ایران به روح برجام پایبند نبوده است. مقامات ایران با جاذبه ای که در منطقه ایجاد کرده اند توانسته اند شرایط را برای آمریکا به حدی دشوار کنند که آمریکا در زمینه استراتژیکی مورد فشار قرار گرفته و این کشور خود نیازمند کمک ایران برای نابودی داعش در سوریه بشود.

اورنج کانتی رجیستر در ادامه نوشت: ایران توانسته است به پلی برای انتقال نیروهای حزب الله لبنان به سوریه تبدیل شده و این امر موجب شود تا اسرائیل بر شدت نگرانی هایش افزوده شود و کشورهای عربی مانند عربستان و مصر نیز نگران قدرت یافتن دوچندان تهران شوند. به طور جمع بندی باید گفت که آمریکا خواهان ایجاد یک وضعیت طبیعی در منطقه است اما ایران دائما روند را تغییر می دهد.


این وب سایت افزود: بسیاری از نیروهای ضد داعشی از جمله شیعیان ایران و حتی کشورهای سنی عرب، خواهان نابودی داعش بوده و در این زمینه باید گفت نفوذ ایران در منطقه به نوعی است که برای نابودی سریع داعش نیاز به همکاری های ایران می باشد. همچنین بسیاری از شبه نظامیان در منطقه توسط سپاه ایران آموزش دیده اند و مطمئنا برای نابودی داعش نیاز به هماهنگی های این کشور می باشد.

اورنج کانتی رجیستر در پایان نوشت: به هر حال آمریکا با گزینه های محدودی روبروست. از طرفی ترکیه با ایران در کمک رسانی به قطر همراه شده و از طرفی عراق همچنان به افزایش روابط خود با تهران می افزاید. به طور کلی نیز باید گفت آمریکا باید روندی را طی کند تا ایران را در در خارج از مرزهایش محدود کرده و دوباره زمام امور خارومیانه به دست اعراب برساند هرچند اجرای این نقشه نیز بسیار سخت است.

گفتنی است که همانطور که تحلیل گران غربی و آمریکا به آن معترفند، سیاست های محتاطانه ایران و روش صحیح حفاظت از کشور موجب شده است تا ایران اوضاع منطقه را در دست گرفته به حدی که در خود کاخ سفید نیز برای مقابله با تهران، دو دستگی بوجود بیاید. آل سعود نیز میداند راهی جز راهی که آمریکا پیموده است نداشته و باید با تهران تعامل کند و آمریکا نیز به خوبی میداند کشورهای عربی به خوبی نمی توانند سیاستی را انجام دهند تا جای ایران را در منطقه بگیرند.

چالشی که ایران برای آمریکا ایجاد کرده است یکی از پیچیده ترین و سخت ترین مشکلات در طول سال های اخیر بوده است و اکنون ترامپ با مشکلی روبرو شده است که دولت خودش نیز در زمینه نحوه برخورد با ایران به دو دسته تقسیم شده اند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

22 مرداد 1396 - 08:57


وب سایت آمریکایی اورنج کانتی رجیستر (Orange county register) در گزارشی نوشت: چالشی که ایران برای آمریکا ایجاد کرده است یکی از پیچیده ترین و سخت ترین مشکلات در طول سال های اخیر بوده است و اکنون ترامپ با مشکلی روبرو شده است که دولت خودش نیز در زمینه نحوه برخورد با ایران به دو دسته تقسیم شده اند.

این وب سایت آمریکایی در این گزارش نوشت: هرچند که برخی از مقامات کنونی آمریکا بر این باورند که آمریکا باید همان روند دولت اوباما در قبال ایران را اتخاذ کند، برخی نیز مانند خود ترامپ به طور کلی مدعی این هستند که ایران به روح برجام پایبند نبوده است. مقامات ایران با جاذبه ای که در منطقه ایجاد کرده اند توانسته اند شرایط را برای آمریکا به حدی دشوار کنند که آمریکا در زمینه استراتژیکی مورد فشار قرار گرفته و این کشور خود نیازمند کمک ایران برای نابودی داعش در سوریه بشود.

اورنج کانتی رجیستر در ادامه نوشت: ایران توانسته است به پلی برای انتقال نیروهای حزب الله لبنان به سوریه تبدیل شده و این امر موجب شود تا اسرائیل بر شدت نگرانی هایش افزوده شود و کشورهای عربی مانند عربستان و مصر نیز نگران قدرت یافتن دوچندان تهران شوند. به طور جمع بندی باید گفت که آمریکا خواهان ایجاد یک وضعیت طبیعی در منطقه است اما ایران دائما روند را تغییر می دهد.


این وب سایت افزود: بسیاری از نیروهای ضد داعشی از جمله شیعیان ایران و حتی کشورهای سنی عرب، خواهان نابودی داعش بوده و در این زمینه باید گفت نفوذ ایران در منطقه به نوعی است که برای نابودی سریع داعش نیاز به همکاری های ایران می باشد. همچنین بسیاری از شبه نظامیان در منطقه توسط سپاه ایران آموزش دیده اند و مطمئنا برای نابودی داعش نیاز به هماهنگی های این کشور می باشد.

اورنج کانتی رجیستر در پایان نوشت: به هر حال آمریکا با گزینه های محدودی روبروست. از طرفی ترکیه با ایران در کمک رسانی به قطر همراه شده و از طرفی عراق همچنان به افزایش روابط خود با تهران می افزاید. به طور کلی نیز باید گفت آمریکا باید روندی را طی کند تا ایران را در در خارج از مرزهایش محدود کرده و دوباره زمام امور خارومیانه به دست اعراب برساند هرچند اجرای این نقشه نیز بسیار سخت است.

گفتنی است که همانطور که تحلیل گران غربی و آمریکا به آن معترفند، سیاست های محتاطانه ایران و روش صحیح حفاظت از کشور موجب شده است تا ایران اوضاع منطقه را در دست گرفته به حدی که در خود کاخ سفید نیز برای مقابله با تهران، دو دستگی بوجود بیاید. آل سعود نیز میداند راهی جز راهی که آمریکا پیموده است نداشته و باید با تهران تعامل کند و آمریکا نیز به خوبی میداند کشورهای عربی به خوبی نمی توانند سیاستی را انجام دهند تا جای ایران را در منطقه بگیرند.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


15 1-0

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks