زیبا کلام: انتقاد از قوه قضاییه، توهین و تشویش اذهان عمومی نیست / با قرار کفالت آزاد شدم


علت حضورم در دادسرای مطبوعات نشر اکاذیب علیه قوه قضاییه بود که با قرار کفالت و ضمانت وکیل روزنامه قانون تا زمان دادگاه آزاد خواهم بود. من معتقدم طرح سئوال و انتقاد، توهین و تشویش اذهان عمومی علیه قوه قضاییه نیست.

صادق زیبا کلام در گفتگوی اختصاصی با خبر فوری در پی احضار به دادسرای رسانه و مطبوعات گفت: برخورد بازپرس شعبه 2 آقای قاسم زاده بسیار محترمانه بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد : باز پرس شعبه 2 دادسرا مطبوعات به جای اینکه به عنوان یک متهم با من برخورد کند به عنوان یک استاد دانشگاه حقوق با من برخورد کرد.

وی تاکید کرد : بازپرس دادسرای مطبوعات خارج از برخورد حقوقی و قانونی که وظیفه اش بود و آن را به بهترین شکل قرص و محکم  انجام می داد بسیار مودبانه صحبت می کرد.  بازپرس و من در فضایی کاملا محترمانه و خوبی به گفت و شنود باهم پرداختیم و قاسم زاده توضیحات من را شنید.

زیبا کلام در خصوص اتهام مطرح شده گفت : من متهم شدم به توهین به قوه قضاییه و تشویش اذهان عمومی که در این جلسه تفهیم اتهام شدم.

وی در پاسخ به این سئوال که وکیل شما در دادگاه چه کسی بود گفت: من از وکیل مدافع هیچگاه استفاده نمی کنم چون اتهامات ما اساسا سیاسی است نه حقوقی و درصورتی که زندانی شوم زندانی سیاسی محسوب می شوم، در این جلسه بازپرسی بیشتر سوالات فقط جنبه سیاسی داشت و اصلا جنبه کیفری و حقوقی نداشت.

استاد دانشگاه تهران در خصوص نحوه ارائه قرار وثیقه گفت: مدیر مسئول روزنامه قانون وکیل این روزنامه را فرستادند تا در صورتی که قراری صادر شود وی کفیل بنده شود و اینگونه هم شد.

او ادامه داد: جلسه بازپرسی دو الی سه ساعت به طول انجامید و در نهایت قرار کفالت صادر و باضمانت وکیل روزنامه قانون من آزاد شدم.

وی تصریح کرد: این پرونده حدود دو ماه دیگر به دادگاه انقلاب می رود و بنده باید به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه حاضر شوم.

زیبا کلام گفت : امیدوارم در مسیر بررسی این پرونده روشن شود که صحبت های بنده در جهت تنویر افکار عمومی و به نفع قوه قضاییه طرح شده است تا این انتقادات به قوه قضاییه وارد شود و قوه قضاییه بتواند از خودش دفاع کند و شبهاتی که نسبت قوه قضاییه وجود داشته را از بین ببرد.

وی تصریح کرد: اینگونه هم میشود به موضوع نگاه کرد که شخصی به نام صادق زیبا کلام بیاید و نقدی را مطرح کند مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه ما مستقل است؟ آیا قوه قضاییه از خودش استقلالی ندارد و بخشی از دولت یا حکومت است؟

زیبا کلام در انتها گفت: من معتقدم هدف از طرح این موارد توهین و تشویش اذهان عمومی علیه قوه قضاییه نیست بلکه این سئوالات فضایی را بوجود می آورد که قوه قضاییه بیاید از خودش استدلال بیاورد و دفاع کند که این قوه کاملا مستقل است و تحت تاثیر از بخش های دیگر نظام نیست.

علت حضورم در دادسرای مطبوعات نشر اکاذیب علیه قوه قضاییه بود که با قرار کفالت و ضمانت وکیل روزنامه قانون تا زمان دادگاه آزاد خواهم بود. من معتقدم طرح سئوال و انتقاد، توهین و تشویش اذهان عمومی علیه قوه قضاییه نیست.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

21 مرداد 1396 - 21:34

صادق زیبا کلام در گفتگوی اختصاصی با خبر فوری در پی احضار به دادسرای رسانه و مطبوعات گفت: برخورد بازپرس شعبه 2 آقای قاسم زاده بسیار محترمانه بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد : باز پرس شعبه 2 دادسرا مطبوعات به جای اینکه به عنوان یک متهم با من برخورد کند به عنوان یک استاد دانشگاه حقوق با من برخورد کرد.

وی تاکید کرد : بازپرس دادسرای مطبوعات خارج از برخورد حقوقی و قانونی که وظیفه اش بود و آن را به بهترین شکل قرص و محکم  انجام می داد بسیار مودبانه صحبت می کرد.  بازپرس و من در فضایی کاملا محترمانه و خوبی به گفت و شنود باهم پرداختیم و قاسم زاده توضیحات من را شنید.

زیبا کلام در خصوص اتهام مطرح شده گفت : من متهم شدم به توهین به قوه قضاییه و تشویش اذهان عمومی که در این جلسه تفهیم اتهام شدم.

وی در پاسخ به این سئوال که وکیل شما در دادگاه چه کسی بود گفت: من از وکیل مدافع هیچگاه استفاده نمی کنم چون اتهامات ما اساسا سیاسی است نه حقوقی و درصورتی که زندانی شوم زندانی سیاسی محسوب می شوم، در این جلسه بازپرسی بیشتر سوالات فقط جنبه سیاسی داشت و اصلا جنبه کیفری و حقوقی نداشت.

استاد دانشگاه تهران در خصوص نحوه ارائه قرار وثیقه گفت: مدیر مسئول روزنامه قانون وکیل این روزنامه را فرستادند تا در صورتی که قراری صادر شود وی کفیل بنده شود و اینگونه هم شد.

او ادامه داد: جلسه بازپرسی دو الی سه ساعت به طول انجامید و در نهایت قرار کفالت صادر و باضمانت وکیل روزنامه قانون من آزاد شدم.

وی تصریح کرد: این پرونده حدود دو ماه دیگر به دادگاه انقلاب می رود و بنده باید به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه حاضر شوم.

زیبا کلام گفت : امیدوارم در مسیر بررسی این پرونده روشن شود که صحبت های بنده در جهت تنویر افکار عمومی و به نفع قوه قضاییه طرح شده است تا این انتقادات به قوه قضاییه وارد شود و قوه قضاییه بتواند از خودش دفاع کند و شبهاتی که نسبت قوه قضاییه وجود داشته را از بین ببرد.

وی تصریح کرد: اینگونه هم میشود به موضوع نگاه کرد که شخصی به نام صادق زیبا کلام بیاید و نقدی را مطرح کند مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه ما مستقل است؟ آیا قوه قضاییه از خودش استقلالی ندارد و بخشی از دولت یا حکومت است؟

زیبا کلام در انتها گفت: من معتقدم هدف از طرح این موارد توهین و تشویش اذهان عمومی علیه قوه قضاییه نیست بلکه این سئوالات فضایی را بوجود می آورد که قوه قضاییه بیاید از خودش استدلال بیاورد و دفاع کند که این قوه کاملا مستقل است و تحت تاثیر از بخش های دیگر نظام نیست.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


15 7-0

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks