مرکز آمار: درآمد مردم از هزینه‌هایشان بیشتر شد!!


25 شهریور 1398 - 16:53
5d7f7eb239826_2019-09-16_16-53
مرکز آمار ایران در گزارش جدیدی اعلام کرد: درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۷ به‌طور متوسط در ماه به‌ترتیب ۳۴۷هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۵۵هزار و ۴۰۰ تومان بیشتر از هزینه‌ها بوده است.

 مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۷ به‌تفکیک دهک‌های درآمدی و مقایسه روند آن با سال‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

 

بر اساس نتایج طرح‌های آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۳۹۷ هر خانوار شهری در کل سال به‌طور متوسط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه ۳میلیون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه است.

 

هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان درآمد و ۲۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ۹۴۳ تومان درآمد و یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان هزینه بوده است.

 

*پیشی‌گرفتن درآمد خانوار از هزینه‌ها

مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد هر خانوار شهری به‌طور متوسط ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روستایی به‌طور متوسط یک میلیون و ۸۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ۳۴۷ هزار و۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان به‌ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.

 

لازم به ذکر است مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوماً به‌معنی پس‌انداز خانوار نیست. به‌طور ساده پس‌انداز عبارت است از بخشی از درآمدهای افراد که خرج نشده است. اما در تحلیل‌های اقتصاد کلان مفهوم صحیح پس‌انداز را باید از جریان دایره‌وار درآمد و تولید ملی فهمید. با توجه به اینکه هر درآمدی که ایجاد می‌شود از طرف دیگر به‌معنی تولید کالا و خدمات است، لذا خودداری از مصرف و خرج نکردن تمام درآمد به‌معنی مصرف نشدن بخشی از کالا و خدمات تولیدشده نیز بوده و در واقع در مفهوم اقتصاد کلان، همین بخش از تولید مصرف‌نشده است که بیانگر پس‌انداز است.

 

چنانچه به پس‌انداز از دید تشکیل سرمایه بنگریم، مناسب‌ترین مفهوم برای پس‌انداز است زیرا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در دنیای واقعی جدا از هم نیستند، به‌عبارت دیگر همان کالا و خدماتی که بر اثر خودداری افراد جامعه از خرج کردن همه درآمد یا بر اثر پس‌انداز به مصرف نرسیده است، می­‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود.

 

در طرح­‌های آمارگیری هزینه و درآمد خانوار درآمد یک­ سال گذشته خانوار سؤال شده و آن بخشی که برای سرمایه‌گذاری از خانوار خارج می­‌شود پرسیده نشده و فقط در صورتی­ که در کوتاه‌مدت (دوره زمانی یک‌ساله مورد پرسش) دارای بازدهی مالی باشد در بخش درآمدها ثبت می­‌شود، لذا نمی‌توان پس‌انداز خانوارها را (چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت) از طریق این آمارگیری محاسبه کرد.

 

روند مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارها در سال‌های اخیر از مثبت بودن این مابه‌التفاوت از چند سال گذشته حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز هر خانوار شهری به‌ترتیب ۳ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان و ۳ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و هر خانوار روستایی به‌ترتیب یک میلیون و ۹۹۶ هزار تومان و ۲ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است.

 

در واقع، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ هر خانوار شهری به‌ترتیب ۱۰.۲، ۱۰.۲ و ۹.۶ درصد و هر خانوار روستایی به‌ترتیب ۱۱.۳، ۱۱.۵ و ۸ درصد از درآمدش نسبت به کل هزینه‌هایش بیشتر بوده است.

مرکز آمار ایران در گزارش جدیدی اعلام کرد: درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۷ به‌طور متوسط در ماه به‌ترتیب ۳۴۷هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۵۵هزار و ۴۰۰ تومان بیشتر از هزینه‌ها بوده است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d7f7eb239826_2019-09-16_16-53
25 شهریور 1398 - 16:53

 مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۷ به‌تفکیک دهک‌های درآمدی و مقایسه روند آن با سال‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

 

بر اساس نتایج طرح‌های آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۳۹۷ هر خانوار شهری در کل سال به‌طور متوسط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه ۳میلیون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه است.

 

هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان درآمد و ۲۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ۹۴۳ تومان درآمد و یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان هزینه بوده است.

 

*پیشی‌گرفتن درآمد خانوار از هزینه‌ها

مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد هر خانوار شهری به‌طور متوسط ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روستایی به‌طور متوسط یک میلیون و ۸۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ۳۴۷ هزار و۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان به‌ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.

 

لازم به ذکر است مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوماً به‌معنی پس‌انداز خانوار نیست. به‌طور ساده پس‌انداز عبارت است از بخشی از درآمدهای افراد که خرج نشده است. اما در تحلیل‌های اقتصاد کلان مفهوم صحیح پس‌انداز را باید از جریان دایره‌وار درآمد و تولید ملی فهمید. با توجه به اینکه هر درآمدی که ایجاد می‌شود از طرف دیگر به‌معنی تولید کالا و خدمات است، لذا خودداری از مصرف و خرج نکردن تمام درآمد به‌معنی مصرف نشدن بخشی از کالا و خدمات تولیدشده نیز بوده و در واقع در مفهوم اقتصاد کلان، همین بخش از تولید مصرف‌نشده است که بیانگر پس‌انداز است.

 

چنانچه به پس‌انداز از دید تشکیل سرمایه بنگریم، مناسب‌ترین مفهوم برای پس‌انداز است زیرا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در دنیای واقعی جدا از هم نیستند، به‌عبارت دیگر همان کالا و خدماتی که بر اثر خودداری افراد جامعه از خرج کردن همه درآمد یا بر اثر پس‌انداز به مصرف نرسیده است، می­‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود.

 

در طرح­‌های آمارگیری هزینه و درآمد خانوار درآمد یک­ سال گذشته خانوار سؤال شده و آن بخشی که برای سرمایه‌گذاری از خانوار خارج می­‌شود پرسیده نشده و فقط در صورتی­ که در کوتاه‌مدت (دوره زمانی یک‌ساله مورد پرسش) دارای بازدهی مالی باشد در بخش درآمدها ثبت می­‌شود، لذا نمی‌توان پس‌انداز خانوارها را (چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت) از طریق این آمارگیری محاسبه کرد.

 

روند مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارها در سال‌های اخیر از مثبت بودن این مابه‌التفاوت از چند سال گذشته حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز هر خانوار شهری به‌ترتیب ۳ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان و ۳ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و هر خانوار روستایی به‌ترتیب یک میلیون و ۹۹۶ هزار تومان و ۲ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است.

 

در واقع، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ هر خانوار شهری به‌ترتیب ۱۰.۲، ۱۰.۲ و ۹.۶ درصد و هر خانوار روستایی به‌ترتیب ۱۱.۳، ۱۱.۵ و ۸ درصد از درآمدش نسبت به کل هزینه‌هایش بیشتر بوده است.

15

نظرات 20
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
شهرام 0 0 پاسخ 1399/1/3 -00:19

خواهشا حرف مفت نزنین دونفره داریم جوون میکنیم ولی تا دهم تا حداکثر پانزدهم پول داریم اضافه درامدکیلویی چنده مگه میزارین آب خوش از گلو پایین بره هر روز نه هر ساعت قیمتا زیاد میشه

حسابرس 0 0 پاسخ 1398/7/6 -14:17

مرکز آمار به قبر پدرش خندیده بااین حساب وکتابش مرکز آمار باچرکه حساب میکنه یا باماشین حساب مسئولین بیکفایت آمار بدانید که الان یک بچه شش ساله بهتر از شما تو این مملکت وانفسا چی میگذرد. پس لطفا حرف مفت ومضخرف نزنید وملت رابیش ازاین عصبانی نکنید.واگر هم حساب وکتاب سرتون نمیشه سرتون بزارین زمین وبمیرید.

علی 1 0 پاسخ 1398/7/1 -22:25

مرکز آمار درهمین یک دوسال اخیربسیاری از خانواده ها که باسیلی صورتشان راسرخ می کردند دیگر توانی برای سیلی زدن هم ندارند.ازنداری آبرو وحیثیت وشخصیت خانوادگی شان به باد فنا رفته بی وجدانها دردی ازمردم مستضعف که درمان نمی کنید با این شرو ورها نمک به زخم نپاشید.قیمت ارزاق واجناس حداقل 3یا4برابر شده آیا حقوق ودستمزد هم 3یا4برابرشده ؟خداوند مرگ ننگین باین گزارش دهندگان آمار درآمد وهزینه بدهد.بی شعور ها فکر میکنند درک ندارند.تلویزیون باچه رویی آن خانم را آورده تو چشم مردم نگاه کنه وصاف وپوست کنده دروغ بگه

amir 0 0 پاسخ 1398/6/28 -21:42

مرکز آمارایران:مردم ایران ثروتمندترین مردم جهان هستند(دروغ استخون نداره توگلوگیرکنه)درکل جوک جالبی بود

مهدی 3 0 پاسخ 1398/6/27 -17:57

سلام آقای ریاست مرکز آمار لطفاً ما راهنمای کنید چطور میتونیم با یک میلیون هفتصد هزار تومان زندگی کرد و پس اندازه هم داشته اگر شرف داری راست بگو هزینه زندگی خودت چقدر است

خنده 2 0 پاسخ 1398/6/27 -08:04

مرکز آمار به ریش عموش خندید.

ناشناس 1 0 پاسخ 1398/6/26 -16:39

حتما این بابای شکم پر از جیب خودش و بستگانش و هم بافوریهاش که توی بازار آشفته تور انداخته اند صحبت می کنه؟؟؟!!!

محمد 3 0 پاسخ 1398/6/26 -12:31

سلام فکر کنم خود طرح کننده این موضوع درامدش چند برابر شده که این مطلب را نوشته ما که تو خرجمان مانده ایم

کاربر ناشناس 4 0 پاسخ 1398/6/26 -09:45

این آمار اصلا درست نیست خانوارهایی داریم که نان شب ندارند و اعضای خانواده آنها بیکار چگونه درآمد شان بیش از هزینه های انها بوده . در ضمن بدلیل فقر فرزندان ان خانوارها از تحصیل باز مانده .!!؟؟

عاری 6 0 پاسخ 1398/6/26 -08:40

مرکز آمار به همهجاش خندیده.بیوجدان

نفعی 6 0 پاسخ 1398/6/26 -08:39

این آمار گیری مربوط به دزدان وخیانت کاران نظام است نه مردم همیشه گرسنه.

نامی 7 0 پاسخ 1398/6/26 -08:37

الان سی سال است که تمام کارمندان وحقوق بیگران رسمی وغیر رسمی وکارگران زیر خط فقر زندگی میکنند والان هم کار رسیده به کلیه وکبد وعضور بدن فروختن .حالا این اطلاعات را از کجاشون درمیآورند.خدا میداندوبس.خیانتکاران بیغیرت.

علی اکبر 0 7 پاسخ 1398/6/26 -01:27

من موافقم در سال 97 با مدیریت بسیار خوب دولت تقریبا مردم در امدشون 2 برابر هزینه ها بود چون قیمت ارز تاثیر خودشو روی کالاها به این شکل الان نگذاشته بود اما از شروع سال 98 اوضاع کمی سخت شده و تقریبا درامد با هزینه برابری میکند به نظر من دولت به همین شکل ادامه دهد مردم به زودی از زیر فشار اقتصادی خارج خواهند شد ...مدیریت اقای همتی ستودنی است

محمد صالح 1 3 پاسخ 1398/6/25 -23:37

خدا رو شکر توی محاسبات درامدها بهتر شده. با تشکر از محاسبه کننده گرامی

حسن صاوحی 3 0 پاسخ 1398/6/25 -23:33

لطفا نحوه محاسبه را منتشر نمائید. با تشکر و امتنان فراوان

علی 8 0 پاسخ 1398/6/25 -20:51

برپدردروغگو لعنت .درامد اکثر مردم یک سوم هزینه هم نمی شود

امیر 9 0 پاسخ 1398/6/25 -20:45

معذرت میخوام ولی اینا ملت را گاگول گیر اوردهاند

محمد 4 0 پاسخ 1398/6/25 -20:14

در مورد اقلیتی صحیح است اما اکثریت اینطور نیست

arman 10 0 پاسخ 1398/6/25 -18:52

به جمیع امواتتون خندیدید. مرکز امار کی با ایران و مردمش صادق بود . اونها دست راست دولت فاسد روحانی هستن

بهزاد 10 0 پاسخ 1398/6/25 -17:44

خدایی اگه فحش ندیم گناه کبیره کردیم ...چقدر تحقیر آخه....

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks