ترامپولوژی


13 مرداد 1398 - 10:15
5d46711445a35_2019-08-04_10-15
سیدجلال فیاضی

چند ماه پس از ورود ترامپ به کاخ سفید در یادداشتی تحت عنوان« ترامپوتراپی» در خصوص بردن کاخ سفید به کلینیک ترامپوتراپی نوشتم و یادآور شدم که از این کلینیک نه تنها بهبودی حاصل نخواهد شد بلکه آمریکا را به اتاق«ایزوله بین المللی» می برد.
در آن نگاره به سخن ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا اشاره کردم که دکترین ترامپ را «دکترین خروج» نامید و معتقد بود او بر آن است که این کشور را از همه معاهده های بین المللی خارج کند خروج آمریکا از «پیمان ترانس پاسیفیک »،«معاهده تغییرات اقلیمی پاریس»،«سازمان یونسکو»،«برجام» و اخیراً «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با روسیه»و....این ادعا را مستند کرد.
 اکنون در ماه‌های پایانی دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بر این باورم که باید کرسیهای «ترامپولوژی» _ترامپ شناسی _در دانشگاههای علوم سیاسی جهان ایجاد شود و شناخت مولفه های دیپلماسی ترامپ مورد بحث و کنکاش علمی قرار گیرد ؛چرا که به ویژگی‌های«ترامپیسم» باید علاوه بر «دکترین خروج» محورهایی چون «رکورد زنی دروغ»، «عدم تحمل ورکورد اخراج مقامات کاخ سفید»،«رسانه ستیزی»، «نژاد پرستی»،«بلوف زنی سیاسی» ،«ناهنحاری های جنسی »،«تخلفات انتخابی»و... را نیز افزود.

جدیدترین شاهکار دیپلماسی ترامپ تحریم ظریف سخنگوی اول دیپلماسی ایران در جهان است درحالی هرروز مدعی مذاکره با ایران هستند!

همچنین توییت اخیر دونالد ترامپ نشان داد که مستاجرکاخ سفید علاوه بر توانایی «تحریف تاریخ» گاهی ناگزیر از بیان «حقیقت»هم میشود.او اخیراً نوشت :«به یادداشته باشید،ایرانی ها هرگز برنده جنگی نبودند اما هیچگاه در مذاکره بازنده نشده اند» در تحلیل توییت ترامپ بر آن نیستم به تاریخ چند هزار ساله ایران اشاره داشته باشم که ایرانی‌ها فتوحات فراوانی در جنگ‌ها داشته اند.بلکه فقط بر تحولات ۴۰سال اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی متمرکز میشوم که ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده، که بازنده یا پیروز آن باشد بلکه دکترین ایران همواره بر «دفاع»استوار بوده است و همواره نیز پیروز دفاع بوده است .جنگ تحمیلی قدرت های جهانی علیه ایران نیزبا دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران مواجه شد وملت ایران طعم تلخ شکست را در تمامی اهداف به دشمن متجاوز چشاند. ایران بی‌تردید پیروز قدرتمند دفاع مقدس بود و اجازه نداد یک وجب از این مرز وبوم در اشغال دشمن بماند.در تنش‌های ماه‌های اخیر نیز ساقط کردن پهپاد افسانه‌ای متجاوز آمریکا و توقیف نفتکش متخلف انگلیس نشان داد که ایران در دفاع از سرزمین خودجدی و البته همواره پیروز دفاع است.

اما روی دوم سکه توییت ترامپ اعتراف به یک واقعیت غیرقابل انکار است و آن اینکه جمهوری اسلامی اهل گفتگو و دارای قدرت منطق در مذاکره است. ایران دربرابر زیاده خواهی ها و مطالبات غیر قانونی قدرت های جهانی هم اهل گفت گوو هم دارای منطق قوی و استدلال متین است و قادر است  پیروز میدان دیپلماسی باشد .

روند تغییرات زیگزاکی مواضع کاخ سفید پس از خروج از برجام ؛ تعیین شروط ۱۲ گانه برای مذاکره و عقب نشینی از این شرایط و تاکید بر مذاکره بدون پیش‌شرط علیرغم تکرارگفتگوپیرامون قدرت موشکی و یا روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی گواه این واقعیت است که کاخ سفید از منطق شکست ناپذیر ایران در مذاکره هراس دارد .ترک میز مذاکره از سوی آمریکا با خروج از برجام نشان داد که کاخ سفید نه اهل مذاکره است و نه قابل اعتماد برای مذاکره ! خروج آمریکا ازبرجام به عنوان یک توافق بین المللی مصوب شورای امنیت نقطه پایان هرگونه گفتگو با کاخ سفید است . قدرت دفاعی و دیپلماسی منطقه‌ای ایران که برمبنای مقررات بین المللی و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دوست و همسایه استوار گردیده است، قابل مذاکره نیست. با همه این احوال ایران در شرایط احترام متقابل و دور از هرگونه تهدید و تحریم در چارچوب منافع ملی خود همواره اهل منطق وگفتگو بوده است ؛چون به تعبیر ترامپ به پیروزی درمیدان دیپلماسی و مذاکره همچون پیروزی در میدان دفاع مطمئن است.

ایجاد کرسی «ترامپولوژی»موجب خواهد شد تا «ترامپیسم»به موزه های تاریخ سپرده شودو گفتار ورفتار ترامپ هرگز الگوی سیاستمداران و رهبران سیاسی جهان قرار نگیرد.

* منتشر شده در روزنامه شهرآرا مورخ ۱۲ مرداد ۹۸

سیدجلال فیاضی

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d46711445a35_2019-08-04_10-15
13 مرداد 1398 - 10:15

چند ماه پس از ورود ترامپ به کاخ سفید در یادداشتی تحت عنوان« ترامپوتراپی» در خصوص بردن کاخ سفید به کلینیک ترامپوتراپی نوشتم و یادآور شدم که از این کلینیک نه تنها بهبودی حاصل نخواهد شد بلکه آمریکا را به اتاق«ایزوله بین المللی» می برد.
در آن نگاره به سخن ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا اشاره کردم که دکترین ترامپ را «دکترین خروج» نامید و معتقد بود او بر آن است که این کشور را از همه معاهده های بین المللی خارج کند خروج آمریکا از «پیمان ترانس پاسیفیک »،«معاهده تغییرات اقلیمی پاریس»،«سازمان یونسکو»،«برجام» و اخیراً «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با روسیه»و....این ادعا را مستند کرد.
 اکنون در ماه‌های پایانی دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بر این باورم که باید کرسیهای «ترامپولوژی» _ترامپ شناسی _در دانشگاههای علوم سیاسی جهان ایجاد شود و شناخت مولفه های دیپلماسی ترامپ مورد بحث و کنکاش علمی قرار گیرد ؛چرا که به ویژگی‌های«ترامپیسم» باید علاوه بر «دکترین خروج» محورهایی چون «رکورد زنی دروغ»، «عدم تحمل ورکورد اخراج مقامات کاخ سفید»،«رسانه ستیزی»، «نژاد پرستی»،«بلوف زنی سیاسی» ،«ناهنحاری های جنسی »،«تخلفات انتخابی»و... را نیز افزود.

جدیدترین شاهکار دیپلماسی ترامپ تحریم ظریف سخنگوی اول دیپلماسی ایران در جهان است درحالی هرروز مدعی مذاکره با ایران هستند!

همچنین توییت اخیر دونالد ترامپ نشان داد که مستاجرکاخ سفید علاوه بر توانایی «تحریف تاریخ» گاهی ناگزیر از بیان «حقیقت»هم میشود.او اخیراً نوشت :«به یادداشته باشید،ایرانی ها هرگز برنده جنگی نبودند اما هیچگاه در مذاکره بازنده نشده اند» در تحلیل توییت ترامپ بر آن نیستم به تاریخ چند هزار ساله ایران اشاره داشته باشم که ایرانی‌ها فتوحات فراوانی در جنگ‌ها داشته اند.بلکه فقط بر تحولات ۴۰سال اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی متمرکز میشوم که ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده، که بازنده یا پیروز آن باشد بلکه دکترین ایران همواره بر «دفاع»استوار بوده است و همواره نیز پیروز دفاع بوده است .جنگ تحمیلی قدرت های جهانی علیه ایران نیزبا دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران مواجه شد وملت ایران طعم تلخ شکست را در تمامی اهداف به دشمن متجاوز چشاند. ایران بی‌تردید پیروز قدرتمند دفاع مقدس بود و اجازه نداد یک وجب از این مرز وبوم در اشغال دشمن بماند.در تنش‌های ماه‌های اخیر نیز ساقط کردن پهپاد افسانه‌ای متجاوز آمریکا و توقیف نفتکش متخلف انگلیس نشان داد که ایران در دفاع از سرزمین خودجدی و البته همواره پیروز دفاع است.

اما روی دوم سکه توییت ترامپ اعتراف به یک واقعیت غیرقابل انکار است و آن اینکه جمهوری اسلامی اهل گفتگو و دارای قدرت منطق در مذاکره است. ایران دربرابر زیاده خواهی ها و مطالبات غیر قانونی قدرت های جهانی هم اهل گفت گوو هم دارای منطق قوی و استدلال متین است و قادر است  پیروز میدان دیپلماسی باشد .

روند تغییرات زیگزاکی مواضع کاخ سفید پس از خروج از برجام ؛ تعیین شروط ۱۲ گانه برای مذاکره و عقب نشینی از این شرایط و تاکید بر مذاکره بدون پیش‌شرط علیرغم تکرارگفتگوپیرامون قدرت موشکی و یا روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی گواه این واقعیت است که کاخ سفید از منطق شکست ناپذیر ایران در مذاکره هراس دارد .ترک میز مذاکره از سوی آمریکا با خروج از برجام نشان داد که کاخ سفید نه اهل مذاکره است و نه قابل اعتماد برای مذاکره ! خروج آمریکا ازبرجام به عنوان یک توافق بین المللی مصوب شورای امنیت نقطه پایان هرگونه گفتگو با کاخ سفید است . قدرت دفاعی و دیپلماسی منطقه‌ای ایران که برمبنای مقررات بین المللی و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دوست و همسایه استوار گردیده است، قابل مذاکره نیست. با همه این احوال ایران در شرایط احترام متقابل و دور از هرگونه تهدید و تحریم در چارچوب منافع ملی خود همواره اهل منطق وگفتگو بوده است ؛چون به تعبیر ترامپ به پیروزی درمیدان دیپلماسی و مذاکره همچون پیروزی در میدان دفاع مطمئن است.

ایجاد کرسی «ترامپولوژی»موجب خواهد شد تا «ترامپیسم»به موزه های تاریخ سپرده شودو گفتار ورفتار ترامپ هرگز الگوی سیاستمداران و رهبران سیاسی جهان قرار نگیرد.

* منتشر شده در روزنامه شهرآرا مورخ ۱۲ مرداد ۹۸

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


15

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
همه چهره‌هایی که آیت‌الله یزدی آنان را نواخت / از "سلام" هاشمی تا نامه آملی / سناریوی هاشمی‌سازی دوم تا کجا پیش می‌رود؟
اصلاح‌طلبان اشتباهات بزرگی داشته‌اند / جهانگیری نماینده اصلاح‌طلبان در دولت نیست / لاریجانی پتانسیل ریاست‌جمهوری را ندارد / روحانی و خاتمی به طور مرتب دیدار می‌کنند / برای شکستن تحریم‌ها به یک دوم خرداد دیگر نیاز داریم
حیات بابک زنجانی در گروی بازگشت ۲میلیارد یورو است / او همچنان در انفرادی است و سلول لاکچری ندارد / اگر وزیر نفت سندی دارد، با صدای بلند اعلام‌کند
زنی که می‌تواند خلبان هواپیما باشد، چرا نتواند راننده موتور باشد / برخی مواجه‌ها با مسائل زنان، جفا به دین است
دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسی نیست / مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح‌طلبان و شخص رییس‌جمهور است/ نمی‌دانم جهانگیری در دولت چه می‌کند/ حوادث دی 96 شوک برای اصلاح‌طلبان بود
مهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسید